Międzynarodowy festiwal muzyczny dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu „Ślimakowe Rytmy”. (Słyszę nr lipiec/sierpień 4/168/2019)

okładka Słyszę 4/2019

Międzynarodowy festiwal muzyczny dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu „Ślimakowe Rytmy”.
Przez lata obserwowaliśmy pacjentów Instytutu, dla których muzyka była wsparciem w rehabilitacji. Obserwacje te stały się impulsem do zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, wspominał prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca tego wydarzenia. W tym roku odbyła się już piąta, jubileuszowa edycja Festiwalu, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń muzycznych. Koncert finałowy z udziałem laureatów z poprzednich lat oraz Mistrzów, z którymi pracowali oni podczas warsztatów klinicznych, stał się okazją do podsumowania tego, co w ciągu pięciu edycji Festiwalu się wydarzyło.

Muzykoterapia na Festiwalu
Podczas jubileuszowej edycji Festiwalu nie zabrakło akcentów zaczerpniętych z Programu Naukowo-Medycznego „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” wdrożonego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego.

Uzdrawiająca moc kołysanki
Terapeutyczna siła „Kołysanki nadziei“ ukryta jest w warstwie muzycznej, harmonii, częstotliwości, instrumentacji i rozłożonym, zmultiplikowanym tekście.
Janusz Korczak powiedział kiedyś, że do uczuć dzieci trzeba się ciągle wspinać na palcach. Jako Zespół Muzykoterapii próbujemy się tak wspinać, szukając cały czas nowych rozwiązań, żeby chociaż w części odpowiedzieć na potrzeby dzieci, ich emocje i uczucia. Szczególnie dzieci po wszczepieniu implantu słuchowego.

Jurorzy na pięciolecie
Swoimi wrażeniami i wnioskami nie tylko z tegorocznych przesłuchań dzielą się z nami jurorzy, którzy już od kilku lat związani są z Międzynarodowym Festiwalem Muzycznym Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. Trudno nie podziwiać pasji, chęci i ogromu pracy kandydatów, którzy co roku przyjeżdżają do Kajetan, aby zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, z najdalszych zakątków świata, podkreślają członkowie jury.

Szlifowanie umiejętności
Wyjątkowemu wydarzeniu, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, od trzech lat towarzyszą warsztaty kliniczne. Uczestnicy mają na nich okazję ćwiczyć swoje umiejętności instrumentalne i wokalne pod okiem Mistrzów – wybitnych artystów i pedagogów.

Lato z hasłem „Po Pierwsze Zdrowie”
Zainicjowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego „Wielospecjalistyczny całoroczny program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i wspierania zdrowia Polaków – Po Pierwsze Zdrowie” doczekał się już czwartej edycji. Jest on realizowany wspólnie z akcją Programu I Polskiego Radia „Lato z Radiem” i Telewizją Polską oraz wspierany przez PKN Orlen. Jako pierwsi mogli skorzystać z konsultacji specjalistów, m.in. otolaryngologów, periodontologów, kardiologów, hematologów, dietetyków, mieszkańcy Warszawy. Potem przyszedł czas na kolejne miasta – Zakopane, Międzyzdroje, Puck.

Prof. Henryk Skarżyński i prof. Piotr H. Skarżyński członkami honorowymi ORL Danube Society
Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, i prof. Piotr H. Skarżyński, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych IFPS, od wielu lat współpracujący z krajami naddunajskimi, prowadzący działalność szkoleniową, badania przesiewowe, m.in. w Rumunii i Mołdawii, i wspierający konsorcja ubiegające się o wspólne granty unijne na projekty naukowe, decyzją władz stowarzyszenia ORL Danube Society zostali mianowani jego honorowymi członkami.

Media o nas
W ostatnich miesiącach dziennikarze poświęcili wiele uwagi piątej, jubileuszowej edycji Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”. Stacje telewizyjne i radiowe często ostrzegały, że coraz wiecej Polaków cierpi na zaburzenia słuchu, informując jednocześnie o możliwości jego zbadania w kolejnych miastach odwiedzanych przez Mobilne Centrum Słuchu w ramach tegorocznej, czwartej już edycji zainicjowanego przez prof. Henryka Skarżyńskiego Programu „Po Pierwsze Zdrowie”.

Muzyka w terapii – Międzynarodowa konferencja naukowa „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”
O możliwościach wykorzystania muzyki w terapii pacjentów, również tych z zaburzeniami słuchu, oraz rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego, mówili wybitni specjaliści podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w ramach Programu „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” w Światowym Centrum Słuchu. Eksperci podkreślali, że muzyka, melodia, dźwięk to uniwersalne narzędzia terapeutyczne i prezentowali swoje doświadczenia w pracy z różnymi grupami pacjentów. Przedstawiamy streszczenia wybranych wykładów.

Pracujemy po to, by spełniać marzenia – historia z happy endem
Magdalena i Katarzyna Ickiewicz, bliźniaczki z Gdyni, urodziły się niesłyszące. Teraz mają po 22 lata. Magda studiuje kosmetologię, marzy o własnym gabinecie kosmetycznym. Kasia wybrała studia turystyczne, uczy się też w Policealnej Szkole Audiologii w Kajetanach i pracuje jako technik medyczny w Centrum Mowy i Słuchu Medincus w Warszawie. Obydwie słyszą dzięki implantom i pozostają pod opieką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Na spotkanie umawiają się jednak nie w zacisznych Kajetanach, lecz w głośnej kawiarni w centrum Warszawy.

O zastosowaniu implantu ślimakowego w terapii jednostronnej głuchoty
Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych. Pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. W Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej dokładamy wszelkich starań, aby osoby po wszczepieniu implantu miały jak najmniej ograniczeń w komunikowaniu się i funkcjonowaniu w społeczeństwie. Dotyczy to nie tylko pacjentów całkowicie niesłyszących czy z głębokim niedosłuchem, lecz także słyszących na jedno ucho. Obecnie zbieramy dowody na to, że także w przypadku tej grupy wszczepienie, a następnie właściwe dopasowanie implantu ślimakowego daje wymierne korzyści i pozwala na bardziej aktywne uczestniczenie w życiu codziennym. Wyniki badań dotyczące leczenia głuchoty jednostronnej, przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. inż. Artura Lorensa, przedstawia mgr Marika Kruszyńska z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej.

Prawda czy fałsz? Jakie pytania zadają pacjenci
Podczas rozmów, jakie prowadzimy na stanowisku dietetyków w ramach akcji „Po Pierwsze Zdrowie”, a także w trakcie konsultacji w gabinecie i przez internet, pacjenci często zadają podobne pytania, mówią mgr Klaudia Wiśniewska i mgr Diana Wolańska-Buzalska, dietetyczki z Instytutu Żywności i Żywienia. Oto nasze odpowiedzi na te najczęściej powtarzające się pytania pacjentów.

O zmęczeniu nerwu słuchowego, czyli o przypadkach z przedwojennej otolaryngologii
Zmęczenie, występujące podczas pracy jakiegoś narządu, lub jakiegoś nerwu, jest faktem uznanym i dowiedzionym w fizjologji” – tak w 1928 roku pisał dr Zygmunt Rakowski z II Polikliniki Łódzkiej Kasy Chorych. Przedmiotem przeprowadzanych badań i doświadczeń w tym przypadku było zmęczenie nerwu słuchowego. W trakcie eksperymentu lekarze doszli do wniosku, że duży wpływ na „zmęczenie słuchu” u badanych ma charakter wykonywanej pracy zawodowej.