Metody obiektywne w badaniu słuchu

International Evoked Response Audiometry Study Group (IERASG) to istniejące od 1968 r. elitarne towarzystwo naukowe zrzeszające specjalistów zajmujących się słuchowymi potencjałami wywołanymi, afiliowane przy Międzynarodowym Towarzystwie Audiologii (ISA). Spotkania IERASG odbywają się co dwa lata w różnych częściach świata od 1970 roku. XXV sympozjum IERASG odbyło się w maju w Warszawie. Jego przewodniczącym i gospodarzem był prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Konferencja została zorganizowana przez Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów.

Jubileuszowe XXV International Evoked Response Audiometry Study Group Biennial Symposium

Trwające pięć dni sympozjum zostało otwarte w imieniu organizatorów przez prof. Henryka Skarżyńskiego, który przypomniał gościom konferencji historię Światowego Centrum Słuchu. W imieniu władz towarzystwa uczestników jubileuszowego spotkania przywitała prof. Suzanne C. Pudry, przewodnicząca IERASG, z Nowej Zelandii. – Byłam pod wrażeniem tego, co dzieje się w Światowym Centrum Słuchu – podkreślała w swoim wystąpieniu. – Sukcesy prof. Henryka Skarżyńskiego stały się powodem do rozpoczęcia współpracy z naukowcami z całego świata. Odbywająca się w Warszawie konferencja IERASG jest najlepszym tego dowodem – mówił z kolei prof. John D. Durrant z University of Pittsburgh, jeden z najwybitniejszych światowych ekspertów w dziedzinie badań słuchu, audiologii i elektrofizjologii, dziękując jednocześnie za współpracę specjalistom z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: prof. Krzysztofowi Kochankowi, przewodniczącemu Komitetu Naukowego, prof. W. Wiktorowi Jędrzejczakowi, przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego, oraz dr. Lechowi Śliwie. Prof. Durrant, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Niepublikowane prace a konieczność unikania utartych dróg w nauce” (Unpublished Works and the Importance of Continuing to Turn Stones in Our Science), jest autorem licznych prac i podręczników, m.in. fundamentalnej monografii „Bases of Hearing Science”, której wydanie wznawiano w USA aż siedem razy. Przez 8 lat prof. Durrant był przewodniczącym IERASG. Gośćmi konferencji było także wielu innych uznanych w świecie ekspertów, m.in. prof.  John A. Ferraro, prof. John J. Rosowski, prof. David McPherson, prof. Frank E. Musiek i prof. Robert Burkard z USA. W ciągu pięciu dni zaprezentowano wyniki najnowszych doniesień naukowych oraz szeroki zakres tematów związanych z zagadnieniem słuchowych potencjałów wywołanych.

ABR a implant ślimakowy
Jedna z sesji poświęcona była słuchowym potencjałom wywołanym pnia mózgu (ABR), które mają bardzo duże znaczenie kliniczne w obiektywnej diagnostyce zaburzeń słuchu, w szczególności u noworodków, niemowląt i małych dzieci, ale są też wykorzystywane podczas kwalifikacji do wszczepienia implantów ślimakowych. Na obecnym etapie istnieje potrzeba opracowywania metod, które umożliwią obiektywną ocenę percepcji sygnału mowy. Wiele wskazuje, że tą metodą może być ABR, w której do stymulacji wykorzystuje się odpowiednio przygotowane sygnały mowy. Temu niezwykle ważnemu i trudnemu zagadnieniu zostały poświęcone cztery referaty. W Polsce żaden ośrodek nie podjął jak do tej pory własnych badań w tym zakresie. Podczas sesji poświęconej słuchowym potencjałom wywołanym omawiano także zagadnienia dotyczące m.in. oceny dojrzewania drogi słuchowej u dzieci z wadami wrodzonymi ucha zewnętrznego, wpływu aktywności elektrycznej serca na zapis odpowiedzi ABR, a także wrodzonego zespołu wywołanego groźnym dla człowieka wirusem Zika. To ostatnie zagadnienie było po raz pierwszy omawiane na konferencji IERASG. W pracy zaprezentowanej przez zespół brazylijskich naukowców wykazano, że u wielu noworodków zarażonych wirusem Zika występują zaburzenia słuchu.


Więcej w wydaniu maj/czerwiec 2/154/2017
http://slysze.inz.waw.pl/1st-world-tinnitus-congress-i-symposium-ierasg-spotkanie-swiatowych-ekspertow-w-warszawie-slysze-nr-majczerwiec-21542017/