Rekord Guinnessa w Kajetanach. Beats of Cochlea 2017 (Słyszę nr lipiec/sierpień 4/156/2017)

Okładka wydania Słyszę 04/2017

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego opracowywany jest nowy program naukowo-medyczny. Jest on kontynuacją dwóch poprzednich edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, którego celem było zaprezentowanie szerokiej publiczności muzycznych umiejętności osób słyszących dzięki implantom słuchowym. Nowy program ma na celu pomoc pacjentom z implantem w jak najszybszej i najefektywniejszej rehabilitacji słuchu, a w przypadku tych uzdolnionych muzycznie – wspieranie w rozwoju talentu.
W ramach tego programu w tym roku w Światowym Centrum Słuchu Kajetanach spotkali się użytkownicy implantów z całego świata, aby wziąć udział w tygodniowych warsztatach pod okiem mistrzów i doskonalić swoje muzyczne umiejętności. Najzdolniejszych jury, pod kierunkiem prof. Ryszarda Zimaka, wieloletniego rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wytypowało do udziału w uroczystym koncercie.

Czytaj dalej...

1st World Tinnitus Congress i Symposium IERASG. Spotkanie światowych ekspertów w Warszawie (Słyszę nr maj/czerwiec 3/155/2017)

Okładka Słyszę nr maj/czerwiec 2/154/2017

Najwybitniejsi naukowcy ze świata przyjechali w maju 2017 r. do Warszawy, by wziąć udział w organizowanych m.in. przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu dwóch ważnych spotkaniach naukowych – I Światowym Kongresie Szumów Usznych i Konferencji International Evoked Response Audiometry Study Group. Poświęcone one były zagadnieniom związanym z diagnozowaniem i leczeniem szumów usznych, a także badaniom obiektywnym słuchu. Równolegle odbyła się w Warszawie XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Szczegółowe relacje z tych wydarzeń znajdą Państwo w numerze.

Czytaj dalej...

Światowa premiera w Kajetanach. Prof. Henryk Skarżyński wszczepia nowy implant (Słyszę nr marzec/kwiecień 2/154/2017)

O postępie w otorynolaryngologii

Prof. Henryk Skarżyński przeprowadził serię pokazowych operacji wszczepienia nowego systemu implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler. Operacje te były głównym wydarzeniem podczas sympozjum International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE, które na przełomie marca i kwietnia odbyło się – po raz pierwszy w Polsce i trzeci na świecie – w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Czytaj dalej...

Kila Zamana: Implant pomógł mi słyszeć, ja pomogłam sobie (Słyszę nr styczeń/luty 1/153/2017)

Kila Zamana: Implant pomógł mi słyszeć, ja pomogłam sobie (Słyszę nr styczeń/luty 1/153/2017)

Jako nastolatka straciła słuch i przeżyła załamanie psychiczne. Kiedy implant ślimakowy pomógł jej znowu słyszeć, ona pomogła sobie sama – pokonała poczucie bezsilności i trudności w relacjach z ludźmi. Odkryła w sobie pasję samotnych podróży i miłość do dalekiej Północy. „Im dalej na Północ, tym bliżej Wszechświata”, mawia nasza pacjentka Kila (Kate) Zamana, podróżniczka, fotografka, wielbicielka wyścigów psich zaprzęgów.

Czytaj dalej...

Przerwana cisza (Słyszę nr listopad/grudzień 6/152/2016)

Słyszę nr listopad/grudzień 6/152/2016

Spektakl w Filharmonii Narodowej w Warszawie z udziałem artystów i pacjentów Instytutu zakończył przypadające na rok 2016 obchody dwóch jubileuszy: 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce oraz 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Spektakl, zrealizowany według pomysłu i w reżyserii prof. Henryka Skarżyńskiego przy współpracy Barbary Kaczyńskiej, przypominał historię Instytutu oraz 25-letni dorobek Profesora i jego zespołu. Był też próbą ukazania emocji towarzyszących osobom, które dzięki postępowi w medycynie wracają do świata dźwięków. Emocje te, z wielką empatią, opisał sam prof. Henryk Skarżyński. Muzykę do utworów Profesora skomponował prof. Krzesimir Dębski. W wielkiej gali jubileuszowej wzięło udział ponad tysiąc znakomitych gości.

Czytaj dalej...

Tyle radości ze słyszenia (Słyszę nr wrzesień/październik 5/151/2016)

Tyle radości ze słyszenia (Słyszę nr wrzesień/październik 5/151/2016)

Na drodze do świata dźwięków pacjent z implantem napotyka większe lub mniejsze problemy w codziennym życiu. Nawet jeśli osiąga po operacji dobre wyniki w testach sprawdzających czułość słuchu lub stopień rozumienia mowy, może zachowywać się tak, jakby wciąż był niesłyszący. Z powodu wady słuchu może czuć się wykluczony, nie przejawiając chęci do kontaktu z ludźmi. Wiedzę, jak pacjenci z implantem radzą sobie w swoim środowisku i jakie bariery napotykają w życiu codziennym, uznaje się dziś za kluczową na etapie wdrażania ich do normalnego życia. Tylko znając problemy pacjentów, także te psychologiczne, można im pomagać. Z tego względu w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej, prócz szczegółowych badań słuchu, wykonuje się także badania przy użyciu narzędzi psychometrycznych. To ankiety i kwestionariusze wypełniane przez pacjentów, których wyniki pozwalają na ocenę aktywności i zaangażowania pacjentów.

Czytaj dalej...

Świat, który słyszę. II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” (Słyszę nr lipiec/sierpień 4/150/2016)

Uroczystym koncertem galowym, który odbył się 14 lipca 2016 r. w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zakończył się II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. To autorski projekt prof. Henryka Skarżyńskiego i pomysł na pokazanie szerokiej publiczności talentów muzycznych uratowanych dzięki postępowi w nauce i medycynie. Organizatorem Festiwalu był Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przy wsparciu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Instytutu Narządu Zmysłów. Festiwal został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy.

Czytaj dalej...

II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” (wydanie specjalne)

Beats of Cochlea a 2nd International Music Festival for Children, Youths and Adults with Hearing Disorders (wydanie specjalne)

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” to autorski projekt profesora Henryka Skarżyńskiego, który w 1992 roku jako pierwszy w Polsce przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, a zarazem pomysł na pokazanie szerokiej publiczności talentów muzycznych uratowanych dzięki postępowi w nauce i medycynie.

Czytaj dalej...

Terapia genowa. Nowa nadzieja na leczenie niedosłuchu (Słyszę nr maj/czerwiec 3/149/2016)

Terapia genowa. Nowa nadzieja na leczenie niedosłuchu (Słyszę nr maj/czerwiec 3/149/2016)

„Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia” to temat konferencji, która odbyła się w Senacie 7 czerwca 2016 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz prof. Henryka Skarżyńskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN, wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych i dyrektora IFPS. W konferencji tej wzięli udział politycy, wybitni polscy lekarze oraz dziennikarze. Debatę otworzył senator Waldemar Kraska, przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, a jej moderatorami byli prof. Henryk Skarżyński oraz red. Mariusz Gujski.

Czytaj dalej...

Stymulacja słuchowa głosu (Słyszę nr marzec/kwiecień 2/148/2016)

Stymulacja słuchowa głosu (Słyszę nr marzec/kwiecień 2/148/2016)

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów zorganizowały wspólnie konferencję naukową „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii prof. Henryka Skarżyńskiego. Rozpoczęła się ona 3 marca w Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu.

Czytaj dalej...