32nd Politzer Society Meeting (Słyszę nr maj/czerwiec 3/167/2019)

Blisko tysiąc naukowców, lekarzy otolaryngologów, audiologów, foniatrów, a także inżynierów klinicznych z całego świata wzięło udział w 32nd Politzer Society Meeting i 2nd World Congress of Otology, które zostały zorganizowane w dniach 28.05.–1.06.2019 r. przez Światowe Centrum Słuchu IFPS i Instytut Narządów Zmysłów. Prezydentem Kongresu był prof. Henryk Skarżyński. Jest to wyraz uznania międzynarodowego gremium naukowców dla dorobku polskich otologów i wkładu prof. Skarżyńskiego w rozwój światowej medycyny, a zwłaszcza otologii i otochirurgii. Postępy w rozwoju polskiej otologii w ciągu ostatnich 40 lat, w tym osiągnięcia w leczeniu częściowej głuchoty przyczyniające się do powstania i upowszechnienia tzw. polskiej szkoły otochirurgii, prof. Skarżyński przypomniał podczas wykładu inauguracyjnego…

Czytaj dalej...

Dziecko w gabinecie terapeutycznym. (Słyszę nr marzec/kwiecień 2/166/2019)

W pracy terapeutycznej z dziećmi nie obowiązują żadne standardy. Każdy specjalista: psycholog, pedagog, logopeda, szuka takich sposobów i metod, aby terapia przyniosła jak najlepsze efekty. Niestety, zdarza się, że na drodze do tego celu zarówno dziecko, jak i siebie traktuje bezosobowo. Podczas konferencji z cyklu „Słyszę, więc potrafię” w Światowym Centrum Słuchu Nina Ambroziak, psycholog, terapeuta, superwizor i trener Play Therapy, przedstawiła opracowany przez siebie zbiór zasad kształtujących właściwe relacje pomiędzy terapeutą a dzieckiem, a także terapeutą i rodzicami dziecka.

Czytaj dalej...

Jak wspierać dzieci słyszące dzięki implantom? (Słyszę nr styczeń/luty 1/165/2019)

Dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego mają bardzo dobre korzyści słuchowe i funkcjonują prawie tak samo dobrze jak słyszący rówieśnicy. Nie można ich jednak zaliczyć ani do grupy słyszących, ani też niesłyszących. Z tego powodu potrzebują wsparcia psychologicznego, także ze strony rodziny. Jak rozmawiać z takimi dziećmi, jak pomagać im w przezwyciężaniu trudności, na które napotykają jako użytkownicy implantu? Rodzice mogą się tego dowiedzieć podczas spotkań edukacyjnych organizowanych przez Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej. Zapraszamy!

Czytaj dalej...

Wesołych Świąt! (Słyszę nr listopad/grudzień 6/164/2018)

Wesołych Świąt! (Słyszę nr listopad/grudzień 6/164/2018)

Ukraiński wirtuoz skrzypiec z polskim paszportem, koncertował z wieloma znakomitymi orkiestrami świata. Juror „Beats of Cochlea”. Z uczestnikami tego Festiwalu spotkał się w ubiegłym roku podczas warsztatów muzycznych. O wrażeniach z tego spotkania, swoich pierwszych koncertach i grze na skrzypcach Paganiniego Vadim Brodski opowiedział „Słyszę” podczas niedawnej wizyty w Światowym Centrum Słuchu.

Czytaj dalej...

Jak dzieci z wadą słuchu nabywają wiedzę o myśleniu innych osób? (Słyszę nr wrzesień/październik 5/163/2018)

Jak dzieci z wadą słuchu nabywają wiedzę o myśleniu innych osób? (Słyszę nr wrzesień/październik 5/163/2018)

„Teoria umysłu” to pojęcie określające umiejętność myślenia o stanach umysłu – myślach, zamiarach, emocjach – innych osób. Zostało użyte po raz pierwszy w 1978 roku przez Davida Premacka i Guya Woodruffa w artykule Does the chimpanzee have a theory of mind? Stwierdzili oni, że szympansy, podobnie jak ludzie, mogą wnioskować o stanach innego umysłu. Założenie to stało się punktem wyjścia do wielu badań psychologicznych, m.in. dotyczących autyzmu. Obecnie badania nad teorią umysłu prowadzone są także z zastosowaniem metod obrazowania mózgu. Jeden z takich nowatorskich projektów, m.in. z udziałem dzieci z implantami ślimakowymi, realizowany jest przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj dalej...

4th Beats of Cochlea. Festiwal i warsztaty muzyczne (Słyszę nr lipiec/sierpień 4/162/2018)

4th Beats of Cochlea. Festiwal i warsztaty muzyczne (Słyszę nr lipiec/sierpień 4/162/2018)

Już po raz czwarty użytkownicy implantów z całego świata mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas pierwszego w świecie Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Beats of Cochlea”. Festiwalowi towarzyszyły warsztaty prowadzone przez Mistrzów. Festiwal i warsztaty odbywały się w ramach Programu Naukowo-Muzycznego „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”, który został wdrożony w Światowym Centrum Słuchu z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego. Tegoroczne wydarzenia wpisały się w obchody jubileuszu „25 lat naszej tożsamości w stulecie odzyskania niepodległości. Od Centrum Implantów Ślimakowych „Cochlear Center” 1993 do Światowego Centrum Słuchu IFPS 2018”.

Czytaj dalej...

4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery / III Konferencja „Wytyczne w Otologii” Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (Słyszę nr maj/czerwiec 3/161/2018)

Słyszę nr maj/czerwiec 3/161/2018

Z okazji przypadającego na 2 maja Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą prezydent Andrzej Duda wręczył zasłużonym działaczom polonijnym odznaczenia, a wyróżnionym instytucjom – flagi państwowe. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, który podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego reprezentowali prof. Henryk Skarżyński oraz dr Witold Cieśla, zastępca dyrektora Instytutu.

Czytaj dalej...

Opieka nad dziećmi z implantami ślimakowymi (Słyszę nr marzec/kwiecień 2/160/2018)

Opieka nad dziećmi z implantami ślimakowymi (Słyszę nr marzec/kwiecień 2/160/2018)

Pierwsza Dama złożyła wizytę w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie uczestniczyła w debacie z udziałem pacjentów. W trakcie spotkania Agata Kornhauser-Duda otrzymała statuetkę Przyjaciela Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”.

Czytaj dalej...

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z klas pierwszych na Mazowszu (Słyszę nr styczeń/luty 1/159/2018)

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z klas pierwszych na Mazowszu (Słyszę nr styczeń/luty 1/159/2018)

Od sierpnia ub.r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje nowy „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”. W ramach tego Programu w Kajetanach odbywają się konferencje szkoleniowe na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia wad słuchu dla personelu z lokalnych ośrodków medycznych i jednostek oświatowych.

Czytaj dalej...

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie (Słyszę nr listopad/grudzień 6/158/2017)

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie (Słyszę nr listopad/grudzień 6/158/2017)

„Po pierwsze – zdrowie” to zainicjowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego, zaplanowany na kilka najbliższych lat, program zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Tego lata jego realizację rozpoczęły Światowe Centrum Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Komitet Nauk Klinicznych PAN we współpracy z Polskim Radiem oraz Telewizją Polską. W czerwcu br. w trasę po całej Polsce wyjechały dwa samochody – Mobilne Centrum Słuchu i Mobilne Centrum Medyczne. To nowocześnie wyposażone „gabinety na kółkach”, w których lekarze różnych specjalności mogli przeprowadzać badania przesiewowe słuchu, wzroku, a także pod kątem chorób kardiologicznych, neurologicznych, urologicznych, dermatologicznych i stomatologicznych. Specjaliści wykonywali je w każdy weekend wakacji we wszystkich miastach i miasteczkach znajdujących się na tegorocznej trasie koncertowej „Lata z Radiem”, a także w miejscach, gdzie odbywały się popularne pikniki naukowe. Pierwszy etap badań został podsumowany w listopadzie podczas konferencji „Po pierwsze – zdrowie. Badania przesiewowe podstawą realnej polityki zdrowotnej”, zorganizowanej wspólnie z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim.

Czytaj dalej...