Goście Konferencji Naukowej

Dr Christine Rocca

Wykorzystanie muzyki w terapii osób z zaburzeniami słuchu to główny temat międzynarodowej konferencji „Implanty słuchowe i muzyka”. O wynikach swoich najnowszych badań i doświadczeniach w pracy z pacjentami będą mówić wybitni europejscy specjaliści.

Czytaj dalej...

Masz implant? Pomyśl o szczepieniu

Dr Anna Piotrowska: Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania chorobom wywoływanym przez pneumokoki są szczepienia ochronne / Fot. Maciej Nowicki

Z wstępnych badań przeprowadzonych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu wynika, że jedynie niewielki odsetek pacjentów, którzy mają wszczepiony implant ślimakowy, jest zaszczepiony przeciwko pneumokokom. Dlaczego warto poddać się temu szczepieniu, wyjaśnia dr n. med. Anna Piotrowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Badań Przesiewowych, w rozmowie ze „Słyszę”.

Czytaj dalej...

Dobry uczeń z implantem

Coraz więcej dzieci z implantami ślimakowymi uczy się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Jak radzą sobie z nauką? Specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu sprawdzili, jak dzieci, którym wszczepiono implanty we wczesnym dzieciństwie, wypadły podczas sprawdzianu przeprowadzonego na zakończenie szkoły podstawowej w roku 2013. Jak się okazało, uczniowie z implantami, którzy przystępują do niego na warunkach takich samych jak dzieci bez dysfunkcji, uzyskują w nim dobre, a nawet bardzo dobre oceny.

Czytaj dalej...

Profesor Henryk Skarżyński przeprowadził pionierską operację wszczepienia implantu nowej generacji

Prof. Henryk Skarżyński wraz z zespołem podczas operacji wszczepienia implantu Synchrony w sali operacyjnej Światowego Centrum Słuchu.

Profesor Henryk Skarżyński przeprowadził pionierską operację wszczepienia implantu ślimakowego nowej generacji. Urządzenie to pozwala na wykonywanie u pacjentów z niego korzystających badań metodą rezonansu magnetycznego w polu o indukcji 3 T. Tym samym w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu uruchomiony został program naukowy, jakiego nie ma jeszcze w świecie – przewiduje on rozpoczęcie prac nad możliwościami wykorzystania fMRI do badania zmian w funkcjonowaniu mózgu po wszczepieniu implantu ślimakowego. Z kolei dzięki programowi terapeutycznemu uruchomionemu w Kajetanach pacjenci z nowym typem implantu będą mogli być – w razie potrzeby – bez przeszkód diagnozowani za pomocą rezonansu magnetycznego pod kątem zmian nowotworowych, naczyniowych czy urazowych.

Czytaj dalej...

Poszukiwania poza genomem. Postęp w badaniach nad genami odpowiedzialnymi za niedosłuch

Mgr Urszula Lechowicz: Dzięki innowacyjnym technikom sekwencjonowania DNA możemy znale źć nową mutację oraz sprawdz ić, jak c zęsto występuje ona w mtDNA.

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzone są zaawansowane badania genów odpowiedzialnych za niedosłuch przy użyciu najnowocześniejszych technologii sekwencjonowania DNA. O poszukiwaniu mutacji w materiale genetycznym, znajdującym się poza genomem jądrowym, rozmawiamy z mgr Urszulą Lechowicz z Zakładu Genetyki.

Czytaj dalej...

Jakie procesy zachodzące w korze słuchowej mogą wpływać na efekty rehabilitacji słuchu? Przedstawiamy hipotezy i teorie naukowców przedstawione podczas konferencji Auditory Cortex – Towards a Synthesis of Human and Animal Research w Magdeburgu.

Lokalizacja dźwięków o różnych częstotliwościach w korze słuchowej mózgu.

Dlaczego nie wszyscy pacjenci po wszczepieniu implantów ślimakowych osiągają takie same postępy w rozumieniu mowy? Jakie procesy zachodzące w korze słuchowej mogą wpływać na efekty rehabilitacji słuchu? Na te pytania próbowali znaleźć odpowiedzi naukowcy z całego świata podczas konferencji Auditory Cortex – Towards a Synthesis of Human and Animal Research, którą niedawno zorganizowano w Magdeburgu.

Czytaj dalej...

Od prostego drucika do elektrody. Historia implantów ślimakowych.

Comfort (a) – najstarszy system implantu firmy MED-EL (1989 r.) oraz najnowszy produkt – System Synchrony (b) Portable Sound Processor (a) firmy Cochlear (prototyp z 1979 r.) oraz procesor Nucleus (b) z 2013 r.

Dziś wszczepienie implantu ślimakowego, elektronicznej protezy ucha wewnętrznego, jest standardową procedurą medyczną stosowaną u osób niesłyszących lub niedosłyszących. Współczesne implanty działają na podobnej zasadzie jak pierwsze seryjnie produkowane tego typu urządzenia z lat 70., pobudzając elektrycznie zakończenia nerwu słuchowego, ale mają z nimi niewiele wspólnego. Przez ponad 40 lat w dziedzinie implantów dokonał się bowiem ogromny postęp, nie tylko w sferze technologicznej, lecz także w diagnostyce, chirurgii i rehabilitacji.

Czytaj dalej...

W poszukiwaniu genów powodujących niedosłuch. O nowoczesnych technologiach, które rewolucjonizują badania genetyczne rozmawiamy z dr hab. Moniką Ołdak, kierownikiem Zakładu Genetyki IFPS

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ma doskonale wyposażone laboratorium genetyczne. Dzieki temu badaniami można objąć dużą grupę pacjentów z zaburzeniami słuchu.

Od wielu lat w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzone są zaawansowane badania genów odpowiedzialnych za niedosłuch. O nowoczesnych technologiach, które rewolucjonizują badania genetyczne, rozmawiamy z dr hab. Moniką Ołdak, kierownikiem Zakładu Genetyki.

Czytaj dalej...

Jak powstają w mózgu fale alfa? Nowe badania i hipotezy specjalistów z Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego w Kajetanach.

„Weryfikacja półkulowej dominacji spoczynkowych fal alfa” to pierwszy w Polsce projekt, w ramach którego prowadzono badania rytmu alfa przy użyciu elektroencefalografu (EEG) i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). O zaskakujących wynikach tych badań rozmawiamy z ich głównym autorem – mgr. inż. Mateuszem Rusiniakiem z Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego.

Czytaj dalej...

Wysokie tony do kontroli

Audiometria wysokich częstotliwości to badanie, w którym sprawdza się próg słyszenia dźwięków powyżej 8000 Hz.

Osoby z szumami usznymi, u których standardowa audiometria nie wykazuje ubytków słuchu, mogą mieć niedosłuch w zakresie dźwięków powyżej 8000 Hz. Dlatego specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu proponują, aby wykonywać u nich tzw. audiometrię wysokich częstotliwości.

Czytaj dalej...