Muzyka w terapii zaburzeń słuchu – relacja z międzynarodowej konferencji naukowej „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”

Uczestników konferencji powitał w Światowym Centrum Słuchu prof. Henryk Skarżyński.

O możliwościach i ograniczeniach wykorzystania muzyki w terapii pacjentów z zaburzeniami słuchu dyskutowali w Światowym Centrum Słuchu wybitni specjaliści w dziedzinie rehabilitacji słuchu podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w ramach Programu „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”. Eksperci nie tylko przedstawili swoje doświadczenia w pracy terapeutycznej, lecz także próbowali odpowiedzieć na pytanie dotyczące możliwości oceny jakości słyszenia muzyki przez użytkowników implantów. Przedstawiamy streszczenia wybranych wykładów.

Czytaj dalej...

O postępach w leczeniu otosklerozy i chirurgii strzemiączka – relacja z 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery to międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona otosklerozie i chirurgii strzemiączka, która od 2004 roku organizowana jest przez światowe ośrodki wyspecjalizowane w leczeniu tego schorzenia. Otoskleroza jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn stopniowej utraty słuchu u młodych dorosłych. Nieleczona może prowadzić do całkowitej głuchoty. Interwencja chirurgiczna, która na obecnym etapie wiedzy medycznej jest jedyną skuteczną metodą leczenia, daje dobre efekty. Sukces terapii zależy jednak w dużej mierze od umiejętności i doświadczenia otochirurga. Dlatego tak ważna jest wymiana informacji na temat tego schorzenia w gronie światowych ekspertów. Prof. Henryk Skarżyński, który był prezydentem konferencji w Krakowie, jest jednym z najbardziej doświadczonych na świecie chirurgów wykonujących operacje strzemiączka.

Czytaj dalej...

O stosowaniu implantów pniowych u dzieci

Prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens

W tym roku mija 20 lat od pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu do pnia mózgu, którą w multidyscyplinarnym, miedzynarodowym zespole przeprowadził prof. Henryk Skarżyński. Instytut należy do nielicznych w świecie ośrodków, które wdrożyły program implantów pniowych, a nasi pacjenci mają doskonałe wyniki słuchowe. Dlatego specjaliści z Instytutu zostali zaproszeni na elitarne spotkanie ABI Workshop – Evolving Consensus in Pediatric, którego celem było wypracowanie standardów wszczepiania implantów pniowych u dzieci. O efektach pierwszych w świecie zabiegów wszczepiania implantów pniowych dzieciom i perspektywach rozwoju programu rozmawiamy z prof. nadzw. dr. hab. inż. Arturem Lorensem, kierownikiem Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, który – także w imieniu prof. Henryka Skarżyńskiego – wygłosił wykład podsumowujący doświadczenia zebrane w ciągu 20 lat realizacji programu implantów pniowych.

Czytaj dalej...

Sukcesy specjalistów z IFPS na konferencjach naukowych w Nigerii, Portugalii i Australii

Prof. Piotr H. Skarżyński prezentuje wyniki pierwszych przesiewowych badań słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Nigerii.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ma ugruntowaną pozycję w środowisku naukowym. Na międzynarodowych konferencjach nasi specjaliści prezentują wyniki swoich badań oraz procedury kliniczne, jakie wdrażane są w Kajetanach.

Czytaj dalej...

Czy oczy pomagają słyszeć? Nowy kierunek w rehabilitacji słuchu

Obszary zmysłowe mózgu

W ramach rehabilitacji po wszczepieniu implantu pacjenci wymagają treningu nie tylko słuchowego, lecz angażującego także inne zmysły, takie jak wzrok i dotyk. To hipoteza wysunięta na podstawie dotychczasowych badań. Aby ją potwierdzić, trzeba lepiej poznać neuronalne mechanizmy odpowiedzialne za integrację bodźców płynących z różnych zmysłów. W Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS planowane są eksperymenty przy użyciu najnowocześniejszych badań obrazowych.

Czytaj dalej...

Awatar jako terapeuta – nowe perspektywy w terapii osób z zaburzeniami komunikacyjnymi

Dr Sylwia Hyniewska przedstawia Gretę

Jednym z głównych wątków światowej konferencji International Society for Research in Emotion, która odbyła się niedawno w Saint Louis (USA), było testowanie procesów emocjonalnych i poznawczych za pomocą robotów i agentów wirtualnych symulujących ludzkie zachowania. O najnowszych eksperymentach sprawdzających interakcje człowiek – maszyna oraz nowych perspektywach diagnozowania i terapii zaburzeń komunikacyjnych z wykorzystaniem awatarów, rozmawiamy z dr Sylwią Hyniewską, psychologiem i specjalistą informatyki afektywnej z Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego, która reprezentowała Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu podczas tej konferencji.

Czytaj dalej...

O postępie w otorynolaryngologii

wykład prof. Henryka Skarżyńskiego na konferencji

Już po raz drugi Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wspólnie z Instytutem Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” zorganizował konferencję naukową „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii prof. Henryka Skarżyńskiego. Konferencja odbyła się 9–11 marca w Zakopanem, a wzięło w niej udział ponad 500 specjalistów z całego kraju.

Czytaj dalej...

Dr hab. Monika Ołdak: Poszukiwanie zmian genetycznych odpowiedzialnych za niedosłuch

Dr hab. n. med. Monika Ołdak

Przy poszukiwaniu przyczyn chorób genetycy koncentrowali się do niedawna głównie na obszarach DNA kodujących białka. Teraz poszerzają zakres tych poszukiwań o obszary międzygenowe. Analizują też strukturę trójwymiarową DNA oraz oddziaływania międzygenowe. Zmiany strukturalne materiału genetycznego były jednym z głównych tematów Europejskiej Konferencji Genetyki Człowieka (The European Human Genetics Conference), która odbyła się w Barcelonie. Na ile są one istotne przy powstawaniu niedosłuchu, wyjaśnia dr hab. n. med. Monika Ołdak, kierownik Zakładu Genetyki, która reprezentowała Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu podczas tej konferencji.

Czytaj dalej...

Chirurgiczne modelowanie słuchu. Kompendium wiedzy prof. Henryka Skarżyńskiego o leczeniu zaburzeń słuchu

Chirurgiczne modelowanie słuchu

Obchodząc 25-lecie programu leczenia głuchoty oraz 20-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, staramy się pokazać, jak wielki postęp dokonał się w tym czasie w leczeniu wad słuchu. 25 lat temu niesłyszący w Polsce byli skazani na życie w świecie ciszy. Dziś dzięki nowoczesnym technologiom medycznym i technikom otochirurgicznym można pomóc prawie każdej osobie z zaburzeniami słuchu. Z myślą o pacjentach z niedosłuchem i opiekujących się nimi lekarzach publikujemy unikalne kompendium wiedzy na temat leczenia wad słuchu, jakie przy okazji jubileuszy przygotował prof. Henryk Skarżyński, który wykonał wiele pionierskich operacji ratujących słuch i jest twórcą uznanej w świecie „polskiej szkoły otochirurgii”.

Czytaj dalej...

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „IMPLANTY SŁUCHOWE I MUZYKA”

Po raz drugi odbyła się w Kajetanach Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Implanty słuchowe i muzyka” – […]

Czytaj dalej...