Sukcesy specjalistów z IFPS na konferencjach naukowych w Nigerii, Portugalii i Australii

Prof. Piotr H. Skarżyński prezentuje wyniki pierwszych przesiewowych badań słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Nigerii.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ma ugruntowaną pozycję w środowisku naukowym. Na międzynarodowych konferencjach nasi specjaliści prezentują wyniki swoich badań oraz procedury kliniczne, jakie wdrażane są w Kajetanach.

Czytaj dalej...

Czy oczy pomagają słyszeć? Nowy kierunek w rehabilitacji słuchu

Obszary zmysłowe mózgu

W ramach rehabilitacji po wszczepieniu implantu pacjenci wymagają treningu nie tylko słuchowego, lecz angażującego także inne zmysły, takie jak wzrok i dotyk. To hipoteza wysunięta na podstawie dotychczasowych badań. Aby ją potwierdzić, trzeba lepiej poznać neuronalne mechanizmy odpowiedzialne za integrację bodźców płynących z różnych zmysłów. W Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS planowane są eksperymenty przy użyciu najnowocześniejszych badań obrazowych.

Czytaj dalej...

Awatar jako terapeuta – nowe perspektywy w terapii osób z zaburzeniami komunikacyjnymi

Dr Sylwia Hyniewska przedstawia Gretę

Jednym z głównych wątków światowej konferencji International Society for Research in Emotion, która odbyła się niedawno w Saint Louis (USA), było testowanie procesów emocjonalnych i poznawczych za pomocą robotów i agentów wirtualnych symulujących ludzkie zachowania. O najnowszych eksperymentach sprawdzających interakcje człowiek – maszyna oraz nowych perspektywach diagnozowania i terapii zaburzeń komunikacyjnych z wykorzystaniem awatarów, rozmawiamy z dr Sylwią Hyniewską, psychologiem i specjalistą informatyki afektywnej z Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego, która reprezentowała Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu podczas tej konferencji.

Czytaj dalej...

O postępie w otorynolaryngologii

wykład prof. Henryka Skarżyńskiego na konferencji

Już po raz drugi Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wspólnie z Instytutem Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” zorganizował konferencję naukową „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii prof. Henryka Skarżyńskiego. Konferencja odbyła się 9–11 marca w Zakopanem, a wzięło w niej udział ponad 500 specjalistów z całego kraju.

Czytaj dalej...

Dr hab. Monika Ołdak: Poszukiwanie zmian genetycznych odpowiedzialnych za niedosłuch

Dr hab. n. med. Monika Ołdak

Przy poszukiwaniu przyczyn chorób genetycy koncentrowali się do niedawna głównie na obszarach DNA kodujących białka. Teraz poszerzają zakres tych poszukiwań o obszary międzygenowe. Analizują też strukturę trójwymiarową DNA oraz oddziaływania międzygenowe. Zmiany strukturalne materiału genetycznego były jednym z głównych tematów Europejskiej Konferencji Genetyki Człowieka (The European Human Genetics Conference), która odbyła się w Barcelonie. Na ile są one istotne przy powstawaniu niedosłuchu, wyjaśnia dr hab. n. med. Monika Ołdak, kierownik Zakładu Genetyki, która reprezentowała Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu podczas tej konferencji.

Czytaj dalej...

Chirurgiczne modelowanie słuchu. Kompendium wiedzy prof. Henryka Skarżyńskiego o leczeniu zaburzeń słuchu

Chirurgiczne modelowanie słuchu

Obchodząc 25-lecie programu leczenia głuchoty oraz 20-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, staramy się pokazać, jak wielki postęp dokonał się w tym czasie w leczeniu wad słuchu. 25 lat temu niesłyszący w Polsce byli skazani na życie w świecie ciszy. Dziś dzięki nowoczesnym technologiom medycznym i technikom otochirurgicznym można pomóc prawie każdej osobie z zaburzeniami słuchu. Z myślą o pacjentach z niedosłuchem i opiekujących się nimi lekarzach publikujemy unikalne kompendium wiedzy na temat leczenia wad słuchu, jakie przy okazji jubileuszy przygotował prof. Henryk Skarżyński, który wykonał wiele pionierskich operacji ratujących słuch i jest twórcą uznanej w świecie „polskiej szkoły otochirurgii”.

Czytaj dalej...

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „IMPLANTY SŁUCHOWE I MUZYKA”

Po raz drugi odbyła się w Kajetanach Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Implanty słuchowe i muzyka” – […]

Czytaj dalej...

Gigant wśród chirurgów. Prof. Henryk Skarżyński nagrodzony podczas konferencji w Toronto

Dyplom

Międzynarodowa społeczność naukowa i organizatorzy konferencji wyróżnili czterech wybitnych specjalistów – prof. Wiliama Gibsona z Sydney, prof. Thomasa Balkany’ego z Miami, prof. Thomasa Lenarza z Hanoweru oraz prof. Henryka Skarżyńskiego – za nadzwyczajny wkład w rozwój nauki i medycyny oraz zapewnienie optymalnych możliwości komunikacji międzyludzkiej we współczesnych społeczeństwach.

Czytaj dalej...

Metoda Tomatisa – terapia dla dzieci z zaburzeniami uwagi słuchowej

Dzieci podczas terapii

Metoda Tomatisa, wdrożona w Polsce w latach 90. przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, jest jedną z metod terapii przeznaczonych dla dzieci i dorosłych z trudnościami w percepcji słuchowej wynikającymi m.in. z zaburzeń uwagi słuchowej. Przeprowadzone zostały szeroko zakrojone badania poświęcone skuteczności tej metody wśród różnych grup pacjentów, zwłaszcza dzieci. Jej ocena była tematem pracy doktorskiej Marzeny Mularzuk z Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu.

Czytaj dalej...

Nowe mutacje powodem zaburzeń słuchu

Dr Urszula Lechowicz: Wszystkie mutacje znalezione w genie TMPRSS3 wpływają na pogorszenie słuchu.

Od wielu lat w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzone są intensywne badania genów odpowiedzialnych za niedosłuch. W ostatnim czasie zakończono program badawczy nad zmianami w jednym z nich – TMPRSS3. Objęto nim ponad 2,5 tysiąca pacjentów Światowego Centrum Słuchu. To pierwsze, na skalę europejską, tak szeroko zakrojone badanie nad wariantami tego genu. Było ono tematem pracy doktorskiej Urszuli Lechowicz z Zakładu Genetyki.

Czytaj dalej...