Jak pacjent słyszy przez implant – część 33

prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS

Pierwotnie implanty ślimakowe miały pomagać osobom niesłyszącym w czytaniu mowy z ruchu warg. Dzięki wielkiemu postępowi w technologiach medycznych, otochirurgii i inżynierii rehabilitacyjnej ich użytkownicy nie tylko rozumieją mowę, lecz także mogą czerpać przyjemność ze słuchania złożonych dźwięków, jakimi są utwory muzyczne. Odbiór dźwięków przez implant, a precyzyjniej – subiektywna percepcja dźwięku użytkownika implantu ślimakowego, to fenomen, którego naukowcy jeszcze nie do końca zbadali. Trudno też im odpowiedzieć na najprostsze, jak może się wydawać, pytanie: jak pacjent słyszy dźwięki przez implant? O próbach symulacji dźwięków odbieranych przez implant oraz wynikach badań nad percepcją dźwięków osób zaimplantowanych mówił podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Czytaj dalej...

Wszystko, co ważne, zostaje zapisane, czyli do czego potrzebna jest dokumentacja medyczna pacjenta – część 32

Agata Mikusek

Każdy pacjent ma ustawowo zagwarantowane prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Na ogół wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i dana placówka wysyła kopie dokumentów. W Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej dbamy o to, by pacjent na bieżąco otrzymywał wyniki swoich badań, przygotowane w taki sposób, aby można było je analizować, porównywać i sprawdzać postępy rehabilitacji po wszczepieniu implantu. Nie tylko na miejscu, podczas wizyt kontrolnych w Światowym Centrum Słuchu, lecz także w innych ośrodkach i u innych specjalistów, jeśli takie biorą udział w rehabilitacji słuchowej pacjenta. Ponieważ w proces ten zaangażowani są specjaliści z różnych dziedzin (audiolodzy, laryngolodzy, pedagodzy, psychologowie oraz inżynierowie kliniczni), opracowaliśmy w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS taki sposób opisywania wyników badań oraz prowadzonych konsultacji, aby był czytelny i zrozumiały dla wszystkich, podkreśla Agata Mikusek, zajmująca się wykonywaniem badań i ustawianiem procesorów mowy.

Czytaj dalej...

Najwięcej zależy od Ciebie, czyli jak pacjenci osiągają swoje cele podczas rehabilitacji słuchu – część 31

mgr Biekowska Katarzyna

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów. Pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. Opracowując tę metodę, położyliśmy nacisk na aktywność, odpowiedzialność i zaangażowanie samego pacjenta. Założyliśmy, że postępom w rehabilitacji słuchu po implantacji ślimakowej sprzyja motywacja pacjenta do wykonywania zaleconych przez nas zadań, wspólne wyznaczanie celów, a także rozbudzanie w nim poczucia wpływu na kolejne etapy tego procesu. Spotykając się z pacjentem po zabiegu chirurgicznym, rozmawiamy więc o jego oczekiwaniach, obawach związanych z korzystaniem z procesora mowy, trudnościach wynikających z niedosłuchu. Zadajemy kluczowe pytania: co ma się zmienić po implantacji słuchowej w życiu codziennym pacjenta, jakie są jego cele i w jaki sposób możemy je wspólnie osiągnąć. Słowo „wspólnie” ma tutaj kluczowe znaczenie. Na każdym etapie, poczynając od diagnostyki poprzez spotkania pooperacyjne i rehabilitacyjne, podkreślamy, jak ważna jest aktywność pacjenta, mówi mgr Katarzyna Bieńkowska, psycholog z Kliniki Rehabilitacji IFPS.

Czytaj dalej...

O znaczeniu dobrej komunikacji – część 30

Agata Mikusek

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów funkcji poznawczych. Pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. Opracowując tę metodę, położyliśmy nacisk na aktywność, odpowiedzialność i zaangażowanie samego pacjenta oraz dobrą komunikację pomiędzy pacjentem a specjalistą na każdym etapie rehabilitacji. O sprawdzonych już sposobach tej komunikacji oraz nowych opracowanych właśnie w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej metodach wywiadu z pacjentem opowiada Agata  Mikusek, kiedyś pracująca w sekretariacie Zakładu, a obecnie zajmująca się wykonywaniem badań i ustawianiem procesorów mowy. Od  2008  roku sama jest użytkowniczką implantu ślimakowego, dlatego doskonale wie, jakie uczucia towarzyszą osobom, które straciły słuch, jakich informacji one potrzebują na kolejnych etapach rehabilitacji oraz czego oczekują od specjalistów, z którymi regularnie spotykają się podczas wizyt w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Czytaj dalej...

Dobra decyzja, czyli o wsparciu pacjenta przed wszczepieniem implantu – część 29

mgr Joanna Putkiewicz-Aleksandrowicz z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów. Pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. Opracowując tę metodę, położyliśmy nacisk na aktywność, odpowiedzialność i zaangażowanie samego pacjenta. Założyliśmy, że decyzja o operacji nie jest wyłącznie decyzją lekarza – podejmuje ją również pacjent. Jeżeli o leczeniu decyduje wyłącznie lekarz, to – jak wskazują badania – wyniki terapii są gorsze niż w przypadku pacjentów, którzy biorą czynny udział w procesie decyzyjnym i są świadomi korzyści, jak również ryzyka związanego z interwencją medyczną. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy poprawa funkcjonowania pacjenta zależy od jego zaangażowania w proces rehabilitacyjny po operacji. Przeniesienie na pacjenta części odpowiedzialności za powodzenie tego procesu oznacza jednak konieczność dodatkowej pracy z pacjentem – należy nie tylko przekazać mu kluczowe informacje na temat implantów ślimakowych i rehabilitacji pooperacyjnej, lecz także przygotować do tego, aby najpierw mógł podjąć samodzielną decyzję dot. implantacji, a potem współpracować ze specjalistami. To zadanie dla psychologa, mówi mgr Joanna Putkiewicz-Aleksandrowicz z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej.

Czytaj dalej...

Symfonia dla pacjenta – część 28

prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS

Pierwotnie implanty ślimakowe miały pomagać osobom niesłyszącym w czytaniu mowy z ruchu warg. Dzięki wielkiemu postępowi w technologiach medycznych, otochirurgii i inżynierii rehabilitacyjnej, ich użytkownicy nie tylko rozumieją mowę, lecz także mogą czerpać przyjemność ze słuchania złożonych dźwięków, jakimi są utwory muzyczne. O fenomenie odbioru muzyki przez implant mówił podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS.

Czytaj dalej...

O zastosowaniu implantu ślimakowego w terapii jednostronnej głuchoty – część 27

mgr Marika Kruszyńska

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych. Pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. W Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej dokładamy wszelkich starań, aby osoby po wszczepieniu implantu miały jak najmniej ograniczeń w komunikowaniu się i funkcjonowaniu w społeczeństwie. Dotyczy to nie tylko pacjentów całkowicie niesłyszących czy z głębokim niedosłuchem, lecz także słyszących na jedno ucho. Obecnie zbieramy dowody na to, że także w przypadku tej grupy wszczepienie, a następnie właściwe dopasowanie implantu ślimakowego daje wymierne korzyści i pozwala na bardziej aktywne uczestniczenie w życiu codziennym. Wyniki badań dotyczące leczenia głuchoty jednostronnej, przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. inż. Artura Lorensa, przedstawia mgr Marika Kruszyńska z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej.

Czytaj dalej...

Implant to nie aspiryna, czyli o nauce używania elektrycznego słuchu – część 26

prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych specjalnie opracowanych pod kątem osób implantowanych. Dopasowanie neurokognitywne to jedyna metoda, która pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. W Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej dokładamy wszelkich starań, aby osoby po wszczepieniu implantu miały jak najmniej ograniczeń w komunikowaniu się i funkcjonowaniu w społeczeństwie. Wiele zależy jednak od samych pacjentów. – Opracowując metodę dopasowania neurokognitywnego, wychodziliśmy z założenia, że pacjent nie może być tylko biernym wykonawcą poleceń specjalistów i że musi aktywnie uczestniczyć w całym procesie leczniczo–terapeutycznym. Musi być też świadomy, jak wiele zależy od jego wiedzy, zaangażowania i pracy – podkreśla prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej.

Czytaj dalej...

Dopasowanie neurokognitywne, czyli jak poprawić rozumienie mowy – część 25

mgr Joanna Putkiewicz-Aleksandrowicz

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań z zakresu inżynierii klinicznej, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych specjalnie opracowanych pod kątem osób implantowanych. Dopasowanie neurokognitywne to jedyna metoda, która pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. W Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej dokładamy wszelkich starań, aby osoby po terapii słuchu mogły prowadzić takie samo życie jak te niemające z nim problemów. W wielu przypadkach to się udaje. Nie wszyscy pacjenci mają jednak takie same szanse na satysfakcjonującą ich poprawę. Wyniki terapii słuchu zależą m.in. od stopnia niedosłuchu, wieku wszczepienia implantu, a także – o czym rzadko się mówi – potencjału poznawczego, m.in. pojemności pamięci operacyjnej. Temu zagadnieniu poświęcamy ostatnio wiele uwagi. Prowadzimy badania, których wyniki nie tylko poszerzają wiedzę na temat przetwarzania informacji dźwiękowych w mózgu, lecz przede wszystkim pozwalają na dokładniejsze dopasowanie parametrów procesora mowy u pacjentów w różnym wieku, a szczególnie u osób starszych. Jak wiele zależy od możliwości poznawczych pacjentów oraz jakie sprawdzające je testy stosuje się w ramach dopasowania neurokognitywnego, wyjaśnia mgr Joanna Putkiewicz-Aleksandrowicz.

Czytaj dalej...

Dopasowanie neurokognitywne, czyli jak stymulować rozwój słuchowy u najmłodszych dzieci – część 24

dr n. o zdr. inż. Anita Obrycka

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej, wdrożony w Światowym Centrum Słuchu IFPS. Przypomnijmy, polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko z wykorzystaniem wyników podstawowych badań z zakresu inżynierii klinicznej, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych opracowanych pod kątem pacjentów implantowanych.
Dopasowanie neurokognitywne to jedyna metoda, która pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. W przypadku najmłodszych prawidłowe ustawienie procesora mowy ma kluczowe znaczenie dla ich dalszego rozwoju – stymulacja dźwiękiem dostarczanym poprzez implant odbywa się bowiem w okresie największej plastyczności mózgu. Jeśli dobrze dopasujemy implant, dziecko niesłyszące albo słabo słyszące od urodzenia będzie miało wielką szansę, aby w swoim rozwoju słuchowym dogonić słyszących rówieśników. Jeśli natomiast parametry procesora mowy nie zostaną optymalnie dobrane, mały pacjent może nigdy im nie dorównać, a powstałe w tym okresie deficyty będą utrudniać dalszy rozwój dziecka, nie tylko słuchowy. O tym, jak ważne jest dopasowanie neurokognitywne implantu u najmłodszych pacjentów (do drugiego roku życia) oraz na czym polega jego specyfika, wyjaśnia dr n. o zdr. inż. Anita Obrycka z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS.

Czytaj dalej...