Lekcja unikalnego słuchania – część 9

Dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, wraz z zespołem omawia zasady postępowania z pacjentem , jakie wyznacza obowiązujący obecnie funkcjonalny model niepełnosprawności ICF.

Po dwóch latach rehabilitacja słuchu według programu opracowanego w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej dobiega końca. W ocenie specjalistów u pacjenta stabilizują się możliwości słyszenia. Pacjent nie musi więc już przyjeżdżać na częste wizyty kontrolne i ustawienia procesora. W jego życiu zaczyna się nowy rozdział, w którym najważniejsze nie jest już leczenie, rehabilitacja, ale aktywność w codziennym życiu. Miernikiem sukcesu terapii nie jest jedynie dobre słyszenie i rozumienie, lecz – co narzuca przyjęty obecnie funkcjonalny model niepełnosprawności – aktywność słuchowa pacjenta oraz uczestnictwo, rozumiane jako zaangażowanie pacjenta w sytuację życiową.

Czytaj dalej...

Rehabilitacja słuchu – wrażenia pacjentów – część 8

Jak działa implant, tłumaczy Aleksandra Pieczykolan – specjalista z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej

W poprzednich numerach „Słyszę” przedstawiliśmy wdrażany w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu model opieki zorientowanej na pacjenta (patientoriented care). Opisywaliśmy także kolejne etapy rehabilitacji osoby, której wszczepiono implant ślimakowy. Teraz przyszedł czas na ważny test – postanowiliśmy sprawdzić, na ile nasze założenia sprawdzają się w praktyce. Inaczej mówiąc, czy wytyczony przez nas schemat postępowania daje pacjentom wsparcie tak ważne w procesie rehabilitacji, czy motywuje ich do pracy i zapewnia im zadowalającą opiekę.

Czytaj dalej...

Pierwszy sprawdzian ze słyszenia – część 7

Audiometria wzmocniona wizualnie (VRA). Dziecko w odpowiedzi na dźwięk ma odwracać głowę w kierunku podświetlanej zabawki. Pokazuje się ona tylko w momencie prawidłowej reakcji na sygnał akustyczny.

Rehabilitacja medyczna słuchu po wszczepieniu implantu trwa przynajmniej dwa lata. Po aktywacji procesora mowy pacjent systematycznie przyjeżdża na wizyty kontrolne do Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej. Pierwsze dokładniejsze badania słuchu elektrycznego wykonuje się pół roku po aktywacji procesora. Na ich podstawie inżynier kliniczny programuje urządzenie. Podobny sprawdzian ze słyszenia pacjent przechodzi po dziewięciu i czternastu miesiącach od aktywacji procesora mowy, a specjalista kontynuuje optymalizację urządzenia, dostosowując jego parametry do możliwości słuchowych pacjenta. Jaki standard postępowania przyjęto w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej na tym etapie rehabilitacji, wyjaśniają mgr inż. Tomasz Wiśniewski, dr inż. Adam Walkowiak i dr hab. inż. Artur Lorens.

Czytaj dalej...

Programowanie procesora mowy – cześć 6

Ogromna większość pacjentów po pięciu miesiącach treningu słuchowego w mniejszym lub większym stopniu rozumie wyrazy i zdania.

Według American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), największego na świecie towarzystwa audiologicznego, dopasowanie procesora to etap, który rozpoczyna się od pogłębionej diagnostyki elektrycznie stymulowanej drogi słuchowej, a kończy optymalnym dla pacjenta zaprogramowaniem procesora mowy. Także i tu ważne pozostają edukacja i wsparcie pacjenta, do których tak wielką wagę przywiązujemy na pierwszych etapach rehabilitacji słuchu.

Czytaj dalej...

Pierwszy miesiąc treningu słuchowego – część 5

Od chwili aktywacji procesora pacjent zaczyna odbierać dźwięki, których wcześniej nie słyszał nigdy albo – w przypadku osób z dużym niedosłuchem – nie słyszał przez dłuższy czas (często kilka lat). Taka stymulacja umożliwia rozpoczęcie złożonego procesu przebudowy ośrodkowego układu nerwowego, który jest niezbędny do tego, aby pacjent zaczął odbierać i rozumieć sens dźwięków docierających z otoczenia.

Czytaj dalej...

Pierwszy krok do świata dźwięków – część 4

Celem dwuletniego programu jest „kompensacja utraconej funkcji biologicznej ślimaka, za pośrednictwem stymulacji elektrycznej nerwu słuchowego prowadzonej przez część wewnętrzną systemu implantu oraz oddziaływanie na funkcje ośrodkowego układu nerwowego z uwzględnieniem aktywnego zaangażowania pacjenta w rehabilitację słuchową. Cel ten jest realizowany w zależności od indywidualnych predyspozycji/potencjału pacjenta”. Co kryje się pod tym stwierdzeniem?

Czytaj dalej...

Medycyna oparta na dowodach, czyli gdzie szukać rzetelnych informacji – część 3

BADANIA KLINICZNE – ZASADY PODSTAWOWE

Wdrażając model opieki zorientowanej na pacjenta, zakładamy, że osoba niedosłysząca czy też niesłysząca, której zależy na własnym zdrowiu i sprawności, zaczyna szukać informacji na temat zdiagnozowanych u niej zaburzeń. Z uwagi na brak czasu (niekiedy także chęć zachowania anonimowości) najprościej sięgnąć jej po informacje zamieszczone w internecie. To użyteczne narzędzie – dr Google pomoże znaleźć dokładny opis niemal każdej choroby. Niestety, istnieje ryzyko, że pacjent szukający rzetelnych informacji czy porady natrafi na wiele wiadomości niesprawdzonych, często sprzecznych, a jakieś zasłyszane hasło czy wypowiedź wywołają zamęt w jego głowie.

Czytaj dalej...

Pacjent w centrum uwagi – część 2

Pacjent po założeniu implantu pozostaje sam. W Polsce nie ma specjalistów, którzy potrafiliby przełożyć sukces – wszczepienie implantu – na to, czego pacjent oczekuje”. „Uważam, że mamy do czynienia z fabryką na najwyższym światowym poziomie, dysponującą technologią i świetnym wyposażeniem”. Na podobne opinie pacjentów można natknąć się w internecie. Jest ich niewiele, co nie znaczy, że wolno nam je lekceważyć. Są one dla nas ważnym punktem w rozważaniach dotyczących skuteczności rehabilitacji słuchowej oraz samopoczucia pacjentów. Właśnie opinie, w których można odczuć nutę rozczarowania, utwierdzają nas w tym, do czego doszliśmy już wcześniej, pracując z pacjentami implantowanymi – przy obecnych technologiach medycznych wypracowanie nowego modelu opieki nad pacjentami implantowanymi jest koniecznością.

Czytaj dalej...

Nowe wyzwania dla pacjenta – część 1

dr. hab. Arturem Lorensem / Fot. Kamil Ostrowski

Akcję rozpoczynamy od rozmowy z dr hab. Arturem Lorensem, kierownikiem Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, uznanym specjalistą w dziedzinie implantów słuchowych.

Czytaj dalej...