Prof. Wiesław Nowiński: Chrońmy talenty!

Polskiej nauce potrzebna jest długofalowa, ponadpartyjna i pozakadencyjna koncepcja integrująca naukę, innowacyjność i przedsiębiorczość, zaaprobowana i koordynowana na szczeblu Premiera i Prezydenta − mówi prof. WIESŁAW NOWIŃSKI. W 2012 roku Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyznała mu tytuł Wybitnego Polaka.

Nauka i innowacyjność może stać się polską specjalnością, przekonuje w wywiadzie dla „Słyszę” prof. Wiesław Nowiński, światowej sławy naukowiec z Agencji do Spraw Nauki, Technologii i Badań A*STAR w Singapurze, twórca atlasów mózgu.

Czytaj dalej...