O KOMUNIKACJI LEKARZ – PACJENT PODCZAS PANDEMII (Słyszę nr wrzesień/październik 5/175/2020)

okładka nowego numeru Słyszę

Lekarze i pielęgniarki byli moją jedyną rodziną. Zabiegałem o dobry kontakt z nimi – opowiadał o swoim pobycie w szpitalu pacjent ciężko chory na COVID-19. To sytuacja ekstremalna. W okresie pandemii warto jednak zwrócić większą uwagę na budowanie dobrych relacji i komunikację lekarz – pacjent. Obecnie jest to trudniejsze niż wcześniej, mówi dr n. hum. Agnieszka Jarzyńska-Bućko z Kliniki Audiologii i Foniatrii IFPS.

Czytaj dalej...