Jubileusz 10-lecia otwarcia Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

W marcu 2009 roku zostało powołane – w ramach pierwszego etapu budowy Światowego Centrum Słuchu – Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS. Dziś, po 10 latach działalności, jest ono jedną z najbardziej prężnych jednostek w Polsce i na świecie prowadzących badania nad procesami zachodzącymi w mózgu, w tym związanymi ze słyszeniem, z zastosowaniem metod obrazowych.

Skaner rezonansu magnetycznego NCOB jest wyposażony w dodatkowe urządzenia pozwalające na obrazowanie funkcjonalne (fMRI).
Skaner rezonansu magnetycznego NCOB jest wyposażony w dodatkowe urządzenia pozwalające na obrazowanie funkcjonalne (fMRI).

Centrum stanowi nowoczesną platformę naukową, dydaktyczną i kliniczną stawiającą sobie za cel rozwój i upowszechnianie nieinwazyjnych metod diagnostyki obrazowej. Zespół NCOB składa się ze specjalistów różnych dziedzin: inżynierów medycznych, radiologów, techników, neurobiologów, neuropsychologów i kognitywistów.


Badania metodą rezonansu magnetycznego


Centrum dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do badań obrazowych, m.in. skanerem rezonansu magnetycznego 3T Siemens Magnetom PRISMA (rok produkcji 2017). Ten skaner pozwala uzyskać najlepsze na rynku skanerów 3T parametry obrazowania, jest wyposażony w komplet cewek do badań neuro, w tym 20-kanałową i 64-kanałową cewkę do badań głowy, oraz specjalistyczne oprogramowanie do analizy obrazów. Dodatkowym wyposażeniem skanera jest zestaw urządzeń do stymulacji w badaniach czynnościowych mózgu (gogle oraz ekran OLED, systemy słuchawek, response pady, olfaktometr – urządzenie do podawania zapachów, stymulatory piezoelektryczne – do pobudzania receptorów czuciowych, system eye tracking – do śledzenia ruchów oka).

Szczególnym rozwiązaniem umożliwiającym dokładną diagnostykę poszczególnych pięter układu słuchowego jest specjalnie zaprojektowana 64-kanałowa cewka, dzięki której możliwe jest uzyskanie bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości przestrzennej obrazu. W praktyce oznacza to, że diagnozowanie możemy przeprowadzać z niespotykaną dotąd precyzją. Z punktu widzenia klinicznego jest to szczególnie istotne w diagnostyce drobnych zmian naczyniowych, nowotworowych, zwyrodnieniowych itd. Umożliwia ono wczesne wykrycie patologii i tym samym natychmiastowe rozpoczęcie leczenia, co w znacznej mierze skraca jego czas i koszty, jak również zwiększa szanse na całkowite wyleczenie we wczesnym stadium choroby.

W przypadku pacjentów z uszkodzeniami słuchu cewka 64-kanałowa umożliwia precyzyjne obrazowanie nerwu słuchowego i jego ewentualnych uszkodzeń. W badaniach funkcjonalnych mózgu, które są kluczowym tematem realizowanych prac badawczych, cewka wielokanałowa również znacząco poprawia jakość uzyskiwanego obrazu. Pozwala ona na 2-3-krotne zwiększenie czułości na zmiany ukrwienia spowodowane aktywnością neuronów, co jest kluczowym elementem obrazowania funkcji mózgu.

Oprócz zwiększenia precyzji badania 64-kanałowa cewka głowowa umożliwia również zwiększenie szybkości obrazowania, pozwalając na lepsze uchwycenie zmian zachodzących w mózgu. Możliwe jest uzyskanie 8-16-krotnego przyspieszenia obrazowania. To niezwykle ważne, ponieważ pacjent leżący krócej w skanerze jest mniej zmęczony, lepiej współpracuje i mniej się porusza. Znacząco wpływa to na jakość wykonywanego badania, zwłaszcza badania funkcjonalnego mózgu. Nieporuszanie się pacjenta w czasie badania jest bowiem kluczowym czynnikiem, który w badaniach funkcjonalnych wpływa na ostatecznie uzyskany wynik.


Więcej w wydaniu:
http://slysze.inz.waw.pl/dziecko-w-gabinecie-terapeutycznym-slysze-nr-marzec-kwiecien-2-166-2019/