Jak uczyć dziecko z wadą słuchu? (Słyszę nr wrzesień/październik 5/157/2017)

Jak uczyć dziecko z wadą słuchu? (Słyszę nr wrzesień/październik 5/157/2017)

Jak uczyć dziecko z wadą słuchu? (Słyszę nr wrzesień/październik 5/157/2017)

Piknikowe badania słuchu

Piknik to doskonała okazja, aby promować wiedzę na temat słyszenia oraz zasady profilaktyki zaburzeń słuchu. Dlatego od wielu lat Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu uczestniczy w tego typu wydarzeniach. We wrześniu specjaliści z Instytutu badali słuch m.in. w ramach akcji „Europa zmienia Warszawę”, Festiwalu Nauki Małego Człowieka oraz Europejskiej Nocy Naukowców.

Awatar jako terapeuta

O testowaniu procesów emocjonalnych i poznawczych za pomocą robotów i agentów wirtualnych symulujących ludzkie zachowania, najnowszych eksperymentach sprawdzających interakcje człowiek – maszyna oraz nowych perspektywach diagnozowania i terapii zaburzeń komunikacyjnych z wykorzystaniem awatarów, rozmawiamy z dr Sylwią Hyniewską, psychologiem i specjalistą informatyki afektywnej z Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS.

Od nuty do neuronu, czyli jak muzyka pomaga rozumieć słowa

Wiadomo, że osoby mające wykształcenie muzyczne albo nawet amatorsko grające na instrumentach mają lepsze przetwarzanie słuchowe. Potwierdzają to wyniki licznych badań naukowych. Doniesienia te stały się punktem wyjścia w poszukiwaniu coraz skuteczniejszych form rehabilitacji słuchu u pacjentów z wszczepionym implantem słuchowym. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu opracowywany jest nowatorski program rehabilitacji słuchu z wykorzystaniem muzyki. Program ten uruchomił w tym roku prof. Henryk Skarżyński, który wcześniej zorganizował pierwszy w świecie Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”.

Usłyszeć świat od nowa

Z okazji przypadających w tym roku ważnych jubileuszy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ogłosił konkurs dla osób korzystających z implantów słuchowych pod hasłem „Usłyszeć świat od nowa – moja historia powrotu do krainy dźwięków”. W numerze publikujemy kolejne wspomnienia nadesłane do redakcji przez pacjentów.

Jak wybrać protetyka słuchu?

Pacjenci z niedosłuchem mają obecnie duży wybór aparatów słuchowych. Każdemu można dobrać protezę optymalną do jego potrzeb i stylu życia. Nie jest to jednak proste, dlatego ważne jest, aby wybrać dobrego protetyka słuchu. Czym kierować się przy tym wyborze? – o tym w artykule.

Jak uczyć dziecko z wadą słuchu?

Obecnie aż 80 proc. dzieci niesłyszących lub niedosłyszących mających wszczepiony implant słuchowy uczy się w szkołach publicznych. Znaczna grupa radzi sobie doskonale. Niektóre napotykają jednak problemy z komunikacją, przez co mają kłopoty z przyswojeniem przerabianego materiału. Aby pomóc pedagogom w pracy z uczniami mającymi wadę słuchu, Nina Ambroziak, psycholog z wieloletnim stażem, a jednocześnie mama dwojga zaimplantowanych dzieci, stworzyła 10 wskazówek dla nauczycieli. Są one proste, w większości uniwersalne i mogą ułatwić naukę wszystkim uczniom. Jednak najwięcej korzyści z zastosowania się do nich w szkole będą mieć dzieci z wadą słuchu.

Kto dobrze ustawi procesor mowy, czyli o standardach w opiece nad pacjentem implantowanym

Pacjent po wszczepieniu implantu wymaga kilkuletniej rehabilitacji słuchu. Przez cały ten czas pozostaje pod opieką Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, a dokładniej interdyscyplinarnego zespołu – psychologów, pedagogów i inżynierów klinicznych. W ciągu ponad 20 lat pracy w zespole tym opracowano metody i procedury pozwalające na optymalne dla pacjenta ustawienie procesora mowy. Optymalne to znaczy zapewniające stymulację nerwu słuchowego, która prowadzi do stopniowej poprawy słyszenia i rozumienia. Program opieki zapewniany pacjentom w Światowym Centrum Słuchu daje bardzo dobre efekty. Wraz z rozwojem technologii medycznych stosowanych w leczeniu głuchoty jest on stale udoskonalany. Pacjenci Instytutu mogą mieć pewność, że znajdują się pod najlepszą opieką. Doceniają to zwłaszcza ci, którzy, na przykład z powodu zmiany miejsca zamieszkania, zgłaszają się do ośrodków otolaryngologicznych za granicą. Wiele z nich wszczepia implanty, ale nie jest niestety w stanie zapewnić pacjentom opieki pooperacyjnej na dostatecznie wysokim poziomie. O standardach w programowaniu systemu implantu mówi prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, w wywiadzie dla „Słyszę”.

Cukier nie krzepi!

Według danych GUS w ciągu ostatnich piętnastu lat spożycie cukru w zmniejszyło się prawie o 40 proc. Jednak wciąż jemy go dużo za dużo – średnio 39 gramów dziennie, o 15 gramów więcej niż zaleca WHO. Jak ten nadmiar wpływa na nasz organizm? Czy cukier można wyeliminować z diety? Czym go zastąpić? – radzi Konrad Gaca, znany specjalista żywieniowy, autor publikacji na temat zdrowego żywienia i odchudzania.