Jak pomóc seniorom?

Badania przesiewowe powinny stać się jednym z priorytetów zdrowotnych państwa, mówił prof. Henryk Skarżyński podczas Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia w Warszawie.

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia odbył się w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia
odbył się w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 to dokument przygotowany przez Radę ds. Polityki Senioralnej, który w grudniu 2013 roku został przyjęty jako rządowy. O potrzebie jak najszybszego wdrożenia tego dokumentu w życie mówiono podczas I Kongresu Zdrowego Starzenia, jaki odbył się w Warszawie z inicjatywy Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia w lutym 2014 roku (obszernie pisaliśmy o tym w „Słyszę” nr 2/2014). Efekty działań podejmowanych w ramach tego Programu po prawie dwóch latach od jego powstania oceniano podczas Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia, jaki Fundacja we współpracy m.in. z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu zorganizowała pod koniec września tego roku.

– W 2012 roku, który ogłoszono Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, w Polsce zapadła decyzja, by stworzyć politykę senioralną – przypomniał na wstępie Kongresu Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. – Przez ten czas udało nam się zgromadzić ludzi z różnych środowisk. Udało się także stworzyć nie tylko Koalicję na rzecz Zdrowego Starzenia się, lecz także politykę senioralną. Dziś możemy mówić o spójnej strategii państwa na lata 2014–2020 – podkreślał minister Kosiniak-Kamysz.


Więcej w wydaniu wrzesień/październik 5/145/2015
http://slysze.inz.waw.pl/nadwrazliwosc-sluchowa-u-dzieci-slysze-nr-wrzesienpazdziernik-51452015/

KUP TERAZ
http://www.inz.waw.pl/web/wydawnictwa/isklep.php