Jak dzieci z wadą słuchu nabywają wiedzę o myśleniu innych osób? (Słyszę nr wrzesień/październik 5/163/2018)

Jak dzieci z wadą słuchu nabywają wiedzę o myśleniu innych osób? (Słyszę nr wrzesień/październik 5/163/2018)

Jak dzieci z wadą słuchu nabywają wiedzę o myśleniu innych osób? (Słyszę nr wrzesień/październik 5/163/2018)

Po Pierwsze Zdrowie 2018. Podsumowanie w Senacie RP
Program „Po Pierwsze Zdrowie” to przedsięwzięcie zainicjowane przez prof. Henryka Skarżyńskiego w 2016 roku i realizowane na coraz większą skalę. Trzecia edycja Programu rozpoczęła się w czerwcu pod gmachem Telewizji Polskiej i budynkiem Polskiego Radia i trwała przez całe lato, aż do połowy października. Podsumowanie wyników akcji miało miejsce w Senacie RP podczas „okrągłego stołu” z udziałem ekspertów z różnych dziedzin medycyny wspierających Program. W debacie uczestniczyli m.in.: marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia Waldemar Kraska, minister zdrowia Łukasz Szumowski, a także senator Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia w latach 2015–2018.

O profilaktyce i ochronie zdrowia podczas Forum w Krynicy
Podczas debaty „Regionalne programy zdrowotne w polityce samorządowej” prof. Henryk Skarżyński przedstawił założenia Programu „Po Pierwsze Zdrowie”. W Krynicy zaprezentowano też opracowaną w IFPS Kapsułę Badań Zmysłów.

Wykład inauguracyjny prof. Henryka Skarżyńskiego na Akademii Pedagogiki Specjalnej
W okazji rozpoczęcia roku akademickiego prof. Henryk Skarżyński wygłosił na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie wykład inauguracyjny „Słuch w rozwoju człowieka”. Warto przypomnieć, że w 2011 roku APS przyznała prof. Skarżyńskiemu tytuł doktora honoris causa.

O badaniach nad teorią umysłu
„Teoria umysłu” to pojęcie określające umiejętność myślenia o stanach umysłu – myślach, zamiarach, emocjach – innych osób. Zostało użyte po raz pierwszy w 1978 roku przez Davida Premacka i Guya Woodruffa w artykule Does the chimpanzee have a theory of mind? Stwierdzili oni, że szympansy, podobnie jak ludzie, mogą wnioskować o stanach innego umysłu. Założenie to stało się punktem wyjścia do wielu badań psychologicznych, m.in. dotyczących autyzmu. Obecnie badania nad teorią umysłu prowadzone są także z zastosowaniem metod obrazowania mózgu. Jeden z takich nowatorskich projektów, m.in. z udziałem dzieci z implantami ślimakowymi, realizowany jest przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kiedy implant zaburza równowagę
Niektórzy pacjenci po operacji wszczepienia implantu ślimakowego doświadczają zaburzeń równowagi, zawrotów głowy czy też zmian w ostrości obrazu w czasie ruchów głową. Objawy te – świadczące o podrażnieniu błędnika – w zdecydowanej większości przypadków są przemijające i ustępują samoistnie w krótkim czasie po zabiegu. Czasami jednak potrzebna jest specjalistyczna pomoc.

Nasz „Pierwiosnek”
Na zachowanym w archiwach IFPS filmie sprzed prawie 10 lat niespełna 3-letnia Roksana Pijet, dzień po wszczepieniu drugiego implantu ślimakowego, uczy swoją koleżankę wymowy trudnego słowa „pierwiosnek”. Dziś dziewczynka mówi kilkoma językami, jest wzorową uczennicą polsko-angielskiej szkoły podstawowej i swoją wiedzą i umiejętnościami zaskakuje wszystkich.

O wykorzystaniu kwestionariuszy w medycynie
Kwestionariusze należą do podstawowych technik badawczych stosowanych w naukach społecznych, m.in. w psychologii czy socjologii. W ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się je także w medycynie. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu narzędzia te stosuje się powszechnie zarówno w pracy klinicznej, jak i naukowej.

Pulsujące szumy uszne
Szumy uszne to dźwięki słyszane w jednym, obojgu uszach lub w głowie, a czasami w uszach i głowie jednocześnie, które często określane są przez pacjentów jako piski, dzwonienie, pukanie, dudnienie, gwizdy, szelesty. Czasem szumy te mają charakter pulsujący, pojawiają się zgodnie z rytmem serca lub oddechem. Co to może oznaczać, wyjaśniała podczas konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i ich rodzin dr Iwona Niedziałek z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Dopasowanie neurokognitywne, czyli o nowej metodzie ustawiania implantu ślimakowego
Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej, wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko z wykorzystaniem wyników podstawowych badań z zakresu inżynierii klinicznej, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych specjalnie opracowanych pod kątem pacjentów implantowanych. Dopasowanie neurokognitywne to jedyna metoda, która pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że obecnie do korzyści tych zalicza się nie tylko poprawę słyszenia czy rozumienia mowy, lecz także usprawnienie elementarnych funkcji poznawczych (wykonawczych, pamięci, uwagi, percepcji), a nawet funkcji złożonych, takich jak myślenie, język. Jaka jest specyfika neurokognitywnej metody ustawiania procesora mowy i czym ta metoda różni się od sposobów stosowanych w innych ośrodkach leczenia wad słuchu, wyjaśnia prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, w którym na podstawie ponad 22-letnich doświadczeń opracowano neurokognitywną metodę dopasowania implantu.

Ważysz się? To za mało!
Chorobami związanymi z otyłością zagrożeni są nie tylko ludzie o wysokiej masie ciała. W grupie ryzyka znajdują się także osoby szczupłe, ale ze zbyt dużą w stosunku do masy mięśniowej ilością tkanki tłuszczowej. Kto rzeczywiście jest otyły, można stwierdzić, wykonując analizę masy ciała. Takie badanie przeprowadzano m.in. na stanowisku Instytutu Żywności i Żywienia podczas konsultacji w ramach Programu „Po Pierwsze Zdrowie”.

Wspomnienie o prof. Józefie Zwisłockim
W dniu 27 sierpnia 2018 r. pożegnaliśmy na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie naszego znakomitego Rodaka, jednego z najwybitniejszych współczesnych uczonych polskiego pochodzenia, Profesora Józefa Jana Zwisłockiego. Zmarł 14 maja b.r. w Fayetteville (USA), gdzie spędził większość życia, lecz życzeniem Zmarłego było, by jego prochy spoczęły w Ojczyźnie. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości i oddać ostatni hołd naszemu wielkiemu Rodakowi i Przyjacielowi Po Wsze Czasy, który był jednym z sygnatariuszy Aktu Erekcyjnego Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach i honorowym przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej tego ośrodka.