Jak czujemy zapachy? (Słyszę nr styczeń/luty 1/171/2020)

Slysze-okladka-202001

Prof. Henryk Skarżyński odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
Na wniosek Urzędu Patentowego RP Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał prof. Henrykowi Skarżyńskiemu odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Uroczystość nadania miała miejsce 28 listopada 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odznaczenie zostało nadane w uznaniu szczególnych zasług prof. Skarżyńskiego w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w Rzeczpospolitej Polskiej.

Mobilna Kapsuła Badań Zmysłów IFPS na Polskiej Wystawie Gospodarczej
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu uczestniczył w Polskiej Wystawie Gospodarczej zatytułowanej „Od COP do Gospodarki 4.0”, która odbyła się 16 stycznia w nowo otwartej hali na terenie Euro-Parku Wisłosan w Stalowej Woli, inwestycji zrealizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Polska Wystawa Gospodarcza to zorganizowane z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy wyjątkowe przedsięwzięcie wystawiennicze będące wyrazem uznania dla dorobku najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Wystawę uroczyście otworzył prezydent Andrzej Duda, który był gościem honorowym wydarzenia.

Media o nas
Ochrona słuchu przed hałasem, diagnozowanie i leczenie niedosłuchu oraz szumów usznych to tematy, do których wciąż powracają media, podkreślając, że w Światowym Centrum Słuchu wdrażane są najnowocześniejsze metody terapii. Jednocześnie dziennikarze przypominają o sukcesach, jakimi w ostatnich miesiącach było wystawienie musicalu „Przerwana cisza”, do którego libretto napisał prof. Henryk Skarżyński, oraz zorganizowanie przez Profesora I Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”.

Jak czujemy zapach?
Przepyszne ciasto pieczone od lat przez mamę według przepisu przekazywanego z pokolenia na pokolenie, soczyste truskawki zbierane w ciepły czerwcowy wieczór na działce u babci, wreszcie słynne proustowskie magdalenki. Kto z nas nie ma takich wspomnień? Czasem nutka zapachu, pochwycona gdzieś przelotnie, w biegu, przywołuje obrazy minionych wydarzeń. Fenomen ten nie umknął uwadze naukowców. Badania zmysłu węchu to obecnie dynamicznie rozwijający się nurt z pogranicza psychologii i fizjologii.

Szkło bioaktywne w medycynie
Wydawałoby się, że szkło jako materiał nieorganiczny nie ma już tajemnic. Jednak poza wąskim gronem specjalistów mało kto wie, że istnieją bioaktywne substancje szklane stosowane w leczeniu wielu schorzeń. Wykorzystuje się je także w otochirurgii.

Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony Dyplomem Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
JM Rektor GUM, prof. Marcin Gruchała, przyznał nagrodę dla współautorów podręcznika „Zarys otoneurologii” pod redakcją prof. Waldemara Narożnego i prof. Henryka Skarżyńskiego. Za wkład naukowy w przygotowanie podręcznika, a także osiągnięcia dydaktyczne i zespołowe II stopnia, prof. Skaryński otrzymał Dyplom JM Rektora.

Sukcesy na konferencjach naukowych
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ma już ugruntowaną pozycję w międzynarodowym środowisku naukowym. Podczas światowych kongresów, konferencji i sympozjów nasi specjaliści prezentują unikalne wyniki badań oraz procedury kliniczne, jakie wdrażane są w Kajetanach.

Dziewczyna z tatuażem – historia z happy endem
Kiedyś zrobiła sobie tatuaż, który informuje o jej niepełnosprawności. Symbole związane z medycyną – igła, skrzydła i splecione ze sobą węże, a pod nimi informacja: „Jestem osobą niesłyszącą, mam implant ślimakowy”. Po polsku i po angielsku. Paulina Kozioł, 23-letnia pacjentka Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, opowiada „Słyszę”, dlaczego zdecydowała się na taki krok.

Więcej wiedzy, więcej wsparcia
Osoba słysząca w głowie dźwięki, których nikt inny nie słyszy, może czuć się osamotniona i nierozumiana. Dlatego już od kilkunastu lat Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu organizuje spotkania dla pacjentów zmagających się z szumami usznymi i poszukujących rzetelnej wiedzy na temat ich powstawania, właściwej diagnostyki oraz istniejących możliwości leczenia. Konferencje te cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W ostatniej udział wzięło blisko 80 osób.

Aparat słuchowy dla malucha
Dziecko z niedosłuchem powinno zostać zaopatrzone w aparaty słuchowe przed szóstym miesiącem życia. Daje mu to szansę na rozwój umiejętności słuchowych, a co za tym idzie – na rozwój mowy i różnego rodzaju sprawności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w rodzinie, a w przyszłości – w społeczeństwie.

O znaczeniu dobrej komunikacji
Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów funkcji poznawczych. Pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. Opracowując tę metodę, położyliśmy nacisk na aktywność, odpowiedzialność i zaangażowanie samego pacjenta oraz dobrą komunikację pomiędzy pacjentem a specjalistą na każdym etapie rehabilitacji. O sprawdzonych już sposobach tej komunikacji oraz nowych opracowanych właśnie w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej metodach wywiadu z pacjentem opowiada Agata Mikusek, kiedyś pracująca w sekretariacie Zakładu, a obecnie zajmująca się wykonywaniem badań i ustawianiem procesorów mowy. Od 2008 roku sama jest użytkowniczką implantu ślimakowego, dlatego doskonale wie, jakie uczucia towarzyszą osobom, które straciły słuch, jakich informacji one potrzebują na kolejnych etapach rehabilitacji oraz czego oczekują od specjalistów, z którymi regularnie spotykają się podczas wizyt w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Fleksitarianizm czyli nowy i zdrowy model żywienia
Według rankingu U.S. News & World Report oceniającego najbardziej popularne i najczęściej stosowane diety świata za najzdrowsze eksperci uznali diety śródziemnomorską oraz zapobiegającą nadciśnieniu (ang. Dietary Approches to Stop Hypertension, DASH). Kolejne miejsce przypadło popularnej od niedawna, ograniczającej spożycie mięsa, tzw. diecie fleksitariańskiej.

O badaniu nieżytu nosa z cuchnieniem, czyli o przypadkach z przedwojennej otolaryngologii
Ozena, czyli przewlekły zanikowy cuchnący nieżyt nosa, to schorzenie, którego przyczyny do dziś nie są dokładnie znane. Obecnie wymieniane są wśród nich czynniki środowiskowe, takie jak kurz czy zanieczyszczenie powietrza, przewlekłe infekcje, a także genetyczne skłonności. Znamienne, że podobne przyczyny brali pod uwagę lekarze otolaryngolodzy już na początku XX wieku. W „Polskim Przeglądzie Oto-Laryngologicznym” zamieszczono szczegółowy opis „obrazu rentgenologicznego” oraz uwidoczniony na kliszy opis zmian związanych z ozeną. W artykule słusznie zauważono także, iż dotyka ona częściej kobiet niż mężczyzn. Jak pisał prof. Laskiewicz: „W badanych przypadkach uderza przewaga płci żeńskiej: na 50 przyp. 30 kobiet i 20 mężczyzn, co zdawałoby się przemawiać więcej za podłożem neurowegetatywnem czy endokrynologicznem ozeny niż za teorią zakaźną”.