I Międzynarodowy Zjazd Otolaryngologów

Gdzie i kiedy miał on miejsce? W Paryżu w 1924 r. czy też w Kopenhadze w 1928 roku? Właśnie o to na początku XX wieku spierali się otolaryngolodzy francuscy z lekarzami tej samej specjalności z innych krajów Europy. Ostatecznie porozumienie osiągnięto i za miejsce pierwszej międzynarodowej konferencji otolaryngologicznej uznano Kopenhagę. W tym niezwykłym wydarzeniu uczestniczył prof. Jan Szmurło, wybitny lekarz i filozof medycyny, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, który wychował całe pokolenie lekarzy otolaryngologów. „Organizacja Kongresu była doskonała” napisał w sprawozdaniu z Kopenhagi dla „Polskiego Przeglądu Oto-Laryngologicznego”. Zamieszczamy jego obszerne fragmenty.

okladka tom V_1928