I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” (Słyszę nr lipiec/sierpień 4/144/2015)

I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu "Ślimakowe Rytmy"

I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” (Słyszę nr lipiec/sierpień 4/144/2015)

Łzy, wzruszenia i gorące brawa – I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu
Uroczystym koncertem galowym, który odbył się 16 lipca 2015 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, zakończył się I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. To autorski projekt prof. Henryka Skarżyńskiego, który w 1992 roku jako pierwszy w Polsce przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, a zarazem pomysł na pokazanie szerokiej publiczności talentów muzycznych uratowanych dzięki postępowi w nauce i medycynie.

O Festiwalu w kraju i na świecie. Konferencja prasowa „Niesłyszący w świecie muzyki – najnowsze osiągnięcia nauki i medycyny”
W XXI wieku zaburzenia słuchu nie są już przeszkodą w rozwijaniu talentów muzycznych, powiedział prof. Henryk Skarżyński na konferencji prasowej, która poprzedziła I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”.

Spotkanie naukowców i pacjentów. Międzynarodowa konferencja naukowa „Implanty słuchowe i muzyka”
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Implanty słuchowe i muzyka” była spotkaniem wybitnych naukowców, klinicystów oraz pacjentów z implantami, a zarazem unikalną okazją do rozmowy na tematy związane z odbieraniem muzyki za pomocą implantów ślimakowych. Takiego wydarzenia nie było jeszcze w świecie, mówi w podsumowaniu dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, sekretarz naukowy tej konferencji.

Chirurgia a muzyka. Leczenie częściowej głuchoty szansą na poprawę percepcji mowy i muzyki
Dzięki opracowanej przeze mnie technice chirurgicznej pacjenci mają większe szanse na odbiór muzyki, mówił prof. Henryk Skarżyński podczas wykładu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Implanty słuchowe i muzyka”.

Od dźwięków gwizdanych do rapu. Muzyka i kognitywistyka
Muzyka może korzystnie wpływać na procesy poznawcze, na przykład rap pomaga w odróżnianiu mowy od tła w trudnym akustycznie środowisku, mówi w wywiadzie dla „Słyszę” prof. Włodzisław Duch, kierownik Laboratorium Neurokognitywnego Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Implanty słuchowe i muzyka” wygłosił wykład „Muzyka a kognitywistyka”.

Muzykoterapia przed wszczepieniem implantu. Muzyka w rehabilitacji słuchu
W okresie przedimplantacyjnym rytmizujemy dzieci, co wspiera ich kompetencje prewerbalne, mówiła dr Christine Rocca, surdopedagog, dyrektor brytyjskiego ośrodka terapii muzyką Nordoff-Robins Mary Hare Music Therapy Unit, podczas wykładu „Zwiększenie skuteczności wczesnej interwencji przez rozwijanie muzycznego mózgu”.

Jaki to ton? Muzyka w rehabilitacji słuchu
W Klinice Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Heidelbergu muzykoterapia stanowi nieodłączny element standardowej rehabilitacji słuchu. Dotychczasowe wyniki tej terapii u osób implantowanych przedstawiła podczas konferencji w Kajetanach dr Heike Argstatter z Niemieckiego Ośrodka Badań nad Terapią Muzyką.

Rytmy dla dwulatka
Dzieci z wadą słuchu mają dobre poczucie rytmu, żywiej reagują na bodźce muzyczne od dobrze słyszących rówieśników, wynika z doświadczeń Emilii Pankowiak z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, która podczas konferencji poprowadziła wykład „Zastosowanie rytmikoterapii w procesie rehabilitacji dzieci implantowanych”.

Czy Mozart podnosi IQ? Muzyka a inteligencja
Efekt Mozarta jest za słaby, aby radykalnie poprawiać iloraz inteligencji czy efekty uczenia, ale też wystarczająco silny, aby w niektórych przypadkach negatywnie wpływać na procesy poznawcze, mówiła prof. Ewa Czerniawska, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, podczas wykładu „Słuchanie muzyki a efektywność procesów poznawczych”.

Lekcja słuchania muzyki. Użytkownicy implantów o muzyce
Czerpanie przyjemności z muzyki stanowi prawdziwe wyzwanie dla użytkowników implantów ślimakowych, przekonywał podczas konferencji Gilles Cognat, wieloletni przewodniczący EURO-CIU (Europejskiej Federacji Użytkowników Implantów Ślimakowych), odwołując się do własnych doświadczeń.

Sopran i implant. Użytkownicy implantów o muzyce
Dzięki wszczepieniu implantu nie tylko ponownie cieszę się pełną skalą dźwięków, lecz także zaczęłam uczyć się śpiewu, opowiadała podczas konferencji Małgorzata Jeruzalska, pacjentka z sopranem koloraturowym, a zarazem terapeutka z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej. Jej wykład wzbudził ogromne zainteresowanie pacjentów

Czy dziecko dobrze słyszy? Nowy program badań przesiewowych słuchu w nowym
Rozpoczynamy Program badań przesiewowych słuchu u dzieci w gminach wiejskich. Obejmie on ponad 140 tysięcy pierwszoklasistów. W przyszłości planujemy stworzenie pierwszej w świecie sieci telediagnostyki i telerehabilitacji, zapowiedział prof. Henryk Skarżyński podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP.

Kiedy podejrzewać wadę słuchu u dziecka?
Z myślą o rodzicach i nauczycielach dzieci z gmin wiejskich specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przygotowali informator na temat profilaktyki zaburzeń słuchu. Publikujemy jego fragmenty.

Więcej muzyki w szkole.
Agata Wieczorek
W naszym systemie szkolnym nie uczy się dzieci muzyki, ale o muzyce. Pora to zmienić, podkreślali wykładowcy podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Implanty słuchowe i muzyka”. Instytut od dawna promuje edukację muzyczną.

Słuch absolutny.
Agata Wieczorek
Słuch absolutny występuje u jednej na 10 tysięcy osób. Nie każdy muzyk jest nim obdarzony. Miał go Mozart, ale Schumann już nie.