II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI SŁUCHU „Ślimakowe Rytmy”

SLYSZEUroczystym koncertem galowym, który odbył się 13 lipca 2016 r. w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zakończył się II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. To autorski projekt prof. Henryka Skarżyńskiego i pomysł na pokazanie szerokiej publiczności talentów muzycznych uratowanych dzięki postępowi w nauce i medycynie. Organizatorem Festiwalu był Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przy wsparciu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Instytutu Narządu Zmysłów. Festiwal został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzie­ży i Dorosłych z Zaburze­niami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” wpisał się w kalendarz uroczy­stości towarzyszących obchodom dwóch jubileuszy: 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce i 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Dziś nie ma drugiego takiego ośrodka, który w tak krótkim czasie osiągnąłby tak wysoką pozycję w kraju i na świecie.

Ludzie nauki są usatysfakcjonowani, gdy uda im się coś zbadać i odkryć. Ludzie medycyny starają się odkrycia naukowców zastosować praktyce, by pomóc pacjentowi – mówił prof. Henryk Skarżyński, witając gości zgromadzonych w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (UMFC). – Dziś wszyscy reali­zujemy jeszcze jedną misję – swoją obec­nością wspieramy najnowsze osiągnięcia medycyny, które pozwalają osobom z za­burzeniami słuchu realizować muzyczne pasje, a także występować przed tak wspa­niałą publicznością. Za to wsparcie bardzo Państwu dziękuję, a tego wieczoru życzę wielu wzruszeń, bo takie będą.

Festiwal odbył się pod honorowym pa­tronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Koncert rozpoczęto od odczytania listu, który Pierwsza Dama skierowała do organizatorów i uczestni­ków. Choć dzisiejsi Laureaci mówią róż­nymi językami i są w różnym wieku, łączy ich jedno – nieprzeciętny talent i pasja do muzyki. To osoby, które z dużym samoza­parciem dążyły i dążą do doskonałości, pomimo że los postawił ich w trudniejszej sytuacji niż artystów w pełni sprawnych. Pogratulujmy im wszyscy tej wytrwałości i wiary we własne siły, przekonania, że nie można się poddawać, tylko dążyć niezłom­nie do celu. Podziękujmy im za to, że chcą pokazać własne umiejętności światu i po­dzielić się swoją wrażliwością muzyczną, że chcą dać siebie innym, zarazić radością i nadzieją.


Więcej w najnowszym wydaniu – KUP TERAZ
http://www.inz.waw.pl/web/wydawnictwa/isklep.php