II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „IMPLANTY SŁUCHOWE I MUZYKA”

DSC_4590

Po raz drugi odbyła się w Kajetanach Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Implanty słuchowe i muzyka” – spotkanie wybitnych naukowców, klinicystów oraz pacjentów z implantami, w tym uczestników Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”. Doświadczenia użytkowników implantów są bezcenne dla naukowców, którzy pracują nad udoskonaleniem systemu implantów.

Zgodnie z najnowszym modelem niepełnosprawności, stworzonym na potrzeby Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Nie­pełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF), miarą powodzenia leczenia i rehabilitacji słuchowej są nie tylko wyniki testów audiologicznych, lecz także – czy może przede wszystkim – gotowość pa­cjenta do funkcjonowania w jego natural­nym środowisku. Wielu niesłyszących albo niedosłyszących uczestników Festiwalu ra­dzi sobie na co dzień tak dobrze (realizuje nawet swoje pasje muzyczne!), że w świetle tej definicji trudno ich zaliczyć do grupy niepełnosprawnych. Dlatego konferencja naukowa w Kajetanach, a także Festiwal „Ślimakowe Rytmy” były dla naukow­ców jedną z tych nielicznych okazji, kie­dy mogli oni z satysfakcją popatrzeć na efekty swojej pracy. Pacjenci – wielbiciele muzyki są bowiem najlepszym świadec­twem tego, jak efekty prac naukowo-ba­dawczych poprawiają komfort życia osób, które jeszcze niedawno zmuszone byłyby żyć w świecie ciszy.

Odbiór muzyki za pomocą implantów był dotąd jedynie jednym z wątków poruszanych na niektórych kongresach czy konferencjach naukowych. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu postanowiliśmy skoncentrować się na tym temacie. Stąd pomysł zorganizowania konferencji „Implanty słuchowe i muzyka”. Nasi goście podjęli próbę wyjaśnienia fenomenu, jakim jest odbiór muzyki przez osoby implantowane. Dla badaczy spotkanie stało się okazją do wysłuchania tego, co na temat odbioru muzyki przez implant mają do powiedzenia jego użytkownicy. Doświadczenia pacjentów, którzy w efekcie rehabilitacji nie tylko odbierają muzykę, lecz także grają na instrumentach czy nawet komponują, mogą być drogowskazem przy opracowywaniu nowych technologii medycznych. Takich, dzięki którym słyszenie przez implant może stać się jeszcze bardziej zbliżone do naturalnego.


Więcej w najnowszym wydaniu – KUP TERAZ
http://www.inz.waw.pl/web/wydawnictwa/isklep.php