Gigant wśród chirurgów. Prof. Henryk Skarżyński nagrodzony podczas konferencji w Toronto

DyplomMiędzynarodowa społeczność naukowa i organizatorzy konferencji wyróżnili czterech wybitnych specjalistów – prof. Wiliama Gibsona z Sydney, prof. Thomasa Balkany’ego z Miami, prof. Thomasa Lenarza z Hanoweru oraz prof. Henryka Skarżyńskiego – za nadzwyczajny wkład w rozwój nauki i medycyny oraz zapewnienie optymalnych możliwości komunikacji międzyludzkiej we współczesnych społeczeństwach.

Profesor Henryk Skarżyński odbiera zaszczytne wyróżnienie implantów słuchowych”. z rąk prof. Juliana M. Niedzielskiego.Laudację na cześć prof. Skarżyńskiego wygłosił prof. Julian M. Niedzielski z Sunnybrook Health Sciences Centre w Toronto: „Profesor Henryk Skarżyński z Kajetan koło Warszawy jest prawdziwym gigantem wśród chirurgów wszczepiających implanty ślimakowe. Jego osiągnięcia w tej dziedzinie są naprawdę zadziwiające. W czasie swojej kariery zawodowej stworzył pionierską koncepcję leczenia częściowej głuchoty, zdalnego programowania implantów ślimakowych oraz przeprowadził tysiące operacji wszczepienia implantów ślimakowych. Jest pomysłodawcą i twórcą Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach w Polsce. To naprawdę niezwykły ośrodek, w którym leczy się osoby z niedosłuchem przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Profesor Skarżyński otrzymał ogromną liczbę nagród i wyróżnień za swój wielki wkład w naukę. My przyznajemy prof. Skarżyńskiemu wyróżnienie za stworzenie cieszącego się światową renomą ośrodka medycznego poświęconego chirurgicznemu leczeniu zaburzeń słuchu, za niestrudzone orędownictwo na rzecz osób z zaburzeniami słuchu na całym świecie oraz stworzenie narodowego programu badań przesiewowych słuchu i pionierskiego modelu zdalnej opieki medycznej nad osobami korzystającymi z implantów słuchowych”.


Więcej w wydaniu maj/czerwiec 3/149/2016
http://slysze.inz.waw.pl/terapia-genowa-nowa-nadzieja-na-leczenie-niedosluchu-slysze-nr-majczerwiec-31492016/

KUP TERAZ
http://www.inz.waw.pl/web/wydawnictwa/isklep.php