Dziecko w gabinecie terapeutycznym. (Słyszę nr marzec/kwiecień 2/166/2019)

okładka Słyszę 2/2019

Prof. Henryk Skarżyński i prof. nadzw. Piotr H. Skarżyński na Liście Stu „Pulsu Medycyny”
18 lutego 2019 r. ogłoszono wyniki plebiscytu Lista Stu 2018. Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski zostali uznani za najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia. Zaszczytne drugie miejsce w kategorii medycyna przypadło prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, którego nazwisko znajdowało się na Liście Stu we wszystkich edycjach konkursu, tj. od 16 lat. Dziesięć razy prof. Skarżyński znajdował się w pierwszej dziesiątce Listy, a dwa razy był jej liderem.

Prof. Henryk Skarżyński członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
European Academy of Sciences and Arts (Europejska Akademia Nauk i Sztuk) jest pozarządowym stowarzyszeniem non profit zaangażowanym w promowanie postępu naukowego i społecznego. Wśród 2 tys. jej członków znajdują się m.in. najwybitniejsi naukowcy i artyści, w tym 32 laureatów Nagrody Nobla. Ostatnio EASA przyjęła nowych członków, wśród których znalazł się prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 2 marca 2019 r. podczas corocznego zgromadzenia EASA w Salzburgu.

Welconomy Forum in Toruń – nowe wyzwania
„Niepodległa – nowe wyzwania” pod takim hasłem odbyła się w dniach 18-19 marca 2019 r. kolejna, 26. edycja Welconomy Forum in Toruń. To jedna z największych imprez ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, w której co roku biorą udział przedstawiciele rządu i samorządów, politycy i eksperci, przedstawiciele nauki i przedsiębiorcy.

Spotkanie światowych specjalistów telemedycyny w Kajetanach
Większa dostępność do usług telemedycznych, wprowadzenie spójnych, uniwersalnych zasad szkoleń i certyfikatów e-zdrowia to główne priorytety działań Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (International Society for Telemedicine and e-Health), organizacji partnerskiej WHO, po spotkaniu w Polsce.

10-lecie Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS
W marcu 2009 roku zostało powołane – w ramach pierwszego etapu budowy Światowego Centrum Słuchu – Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS. Dziś, po 10 latach działalności, jest ono jedną z najbardziej prężnych jednostek w Polsce i na świecie prowadzących badania nad procesami zachodzącymi w mózgu, w tym związanymi ze słyszeniem, z zastosowaniem metod obrazowych.

Jak powstało NCOB?
Działania, które doprowadziły do powstania Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS, sięgają 2004 roku. Prof. Henryk Skarżyński zainteresował się wówczas badaniami dotyczącymi wpływu hałasu na funkcjonowanie mózgu, jakie w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej prowadził zespół dr. inż. Piotra Bogorodzkiego.

Dysfagia, czyli kłopoty z połykaniem
Niektórzy pacjenci z zaburzeniami mowy diagnozowani są w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu także z powodu problemów z połykaniem. Jakie są objawy dysfagii i jakimi metodami można ją leczyć?

Muzyczna podróż między dźwiękami. Program „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”
My nie szkolimy uszu. Szkolimy mózg do sprawnego rozumienia i interpretowania tego, co słyszą uszy, mówiła Doreen Pollack, nieżyjąca już logopedka, jedna z pionierów terapii audytywno-werbalnej i badań przesiewowych noworodków. Jej słowa doskonale oddają to, co stawiają sobie za cel muzykoterapeuci z Zakładu Muzykoterapii IFPS prowadzący zajęcia w ramach autorskiego programu „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” z udziałem małych pacjentów z implantami słuchowymi.

Jak mimo wady słuchu zostałem lekarzem?
Ma 25 lat. W ubiegłymroku skończył studiamedyczne, terazodbywa staż w jednymz łódzkich szpitali.– Nie osiągnąłbym tego,co osiągnąłem, gdybynie implant prawegoucha, który w wieku11 lat wszczepiono miw Instytucie Fizjologiii Patologii Słuchuw Kajetanach – mówiniesłyszący od urodzeniaSebastian Turek. – Nastudiach nie było lekko– przyznaje, opowiadającszczerze o problemach,na jakie napotykałnie tylko w czasiezajęć. Dr SebastianTurek wierzy, że jegodoświadczenia mogą byćwsparciem dla innychosób takich jak on.

Pomagały nam anioły!
Kiedy okazało się, że Sebastian nie słyszy, nie byłam załamana czy rozgoryczona. Pomyślałam, że skoro urodził się w naszej rodzinie, to czeka go dobry los – opowiada jego mama Anna Sobotka-Turek. Z takim przekonaniem każdego dnia walczyła wraz z mężem Krzysztofem o to, aby ani syn, ani jego młodsza, także niesłysząca siostra nie stracili szansy na normalny rozwój, wykształcenie i dobre życie. – Wierzymy, że wszystko to, co nam się zdarzyło, czemuś służy. Choćby temu, aby inni mogli czerpać siłę z naszych doświadczeń – mówią Anna i Krzysztof Turkowie podczas rozmowy dla „Słyszę”.

Terapia nie musi być torturą! Dziecko w gabinecie terapeutycznym.
W pracy terapeutycznej z dziećmi nie obowiązują żadne standardy. Każdy specjalista: psycholog, pedagog, logopeda, szuka takich sposobów i metod, aby terapia przyniosła jak najlepsze efekty. Niestety, zdarza się, że na drodze do tego celu zarówno dziecko, jak i siebie traktuje bezosobowo. – Dziecko w gabinecie nie może być obiektem terapii, tylko człowiekiem – podkreśla Nina Ambroziak, psycholog, terapeuta, superwizor i trener Play Therapy. Podczas konferencji z cyklu „Słyszę, więc potrafię” w Światowym Centrum Słuchu przedstawiła ona opracowany przez siebie zbiór zasad kształtujących właściwe relacje pomiędzy terapeutą a dzieckiem, a także terapeutą i rodzicami dziecka.

Ćwiczenie słuchu przez wspólną zabawę
W listopadzie 2015 roku przeszedłem zabieg wszczepienia implantu ślimakowego. Po aktywowaniu procesora mowy zacząłem słyszeć nowe dźwięki. A ponieważ z rozumieniem mowy miałem pewien problem, więc ćwiczyłem, ćwiczyłem, ćwiczyłem… Już w pierwszym roku użytkowania implantu zrobiłem wielki postęp. Implant to jednak urządzenie nie tak doskonałe jak ludzkie ucho. Mam tego świadomość, dlatego wciąż staram się doskonalić swój słuch. Kiedy podczas rehabilitacji słuchu w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaproponowano mi udział w turnusie dla użytkowników implantów ślimakowych, organizowanym przez Instytut w Międzynarodowym Centrum Słuchu w Łebie, nie wahałem się ani chwili, by z tej propozycji skorzystać.

Co daje rehabilitacja słuchu w grupie?
Zajęcia podczas turnusów rehabilitacyjnych w Międzynarodowym Centrum Słuchu w Łebie mają na celu m.in. usprawnianie percepcji słuchowej w warunkach, które są zbliżone do naturalnych, np. w szumie czy hałasie.

Dopasowanie neurokognitywne, czyli jak poprawić rozumienie mowy?
Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań z zakresu inżynierii klinicznej, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych specjalnie opracowanych pod kątem osób implantowanych. Dopasowanie neurokognitywne to jedyna metoda, która pozwala pacjentomna osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego.W Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej dokładamy wszelkich starań, aby osoby po terapii słuchu mogły prowadzić takie samo życiejak te niemające z nim problemów. W wielu przypadkach to się udaje.Nie wszyscy pacjenci mają jednak takie same szanse na satysfakcjonującą ich poprawę. Wyniki terapii słuchu zależą m.in.od stopnia niedosłuchu, wieku wszczepienia implantu, a także – o czym rzadko się mówi – potencjału poznawczego, m.in. pojemności pamięci operacyjnej. Temu zagadnieniu poświęcamy ostatnio wiele uwagi. Prowadzimy badania, których wyniki nie tylko poszerzają wiedzęna temat przetwarzania informacji dźwiękowych w mózgu, lecz przede wszystkim pozwalają na dokładniejsze dopasowanie parametrów procesora mowy u pacjentów w różnym wieku, a szczególnie u osób starszych. Jak wiele zależy od możliwości poznawczych pacjentów oraz jakie sprawdzające je testy stosuje się w ramach dopasowania neurokognitywnego, wyjaśnia mgr Joanna Putkiewicz-Aleksandrowicz.

Zdrowych Świąt Wielkiejnocy!
Na wielkanocnym stole królują jaja, mięsa i majonezy. Pojawiają się też żureki chrzan oraz rzeżucha. Co warto wiedzieć o tradycyjnych świątecznych daniach?Co włożyć na talerz, żeby dwa dni świąt nie oznaczały dietetycznej katastrofy?

Żegnamy Księdza Biskupa Seniora Alojzego Orszulika SAC
Był duchownym, który wpisał się w historię Kościoła i Polski. Zawsze dostrzegał potrzeby drugiegoczłowieka i szukał dla niego wsparcia. Wykorzystując możliwości organizacyjne i kontakty zagraniczne,umożliwiał polskim naukowcom współpracę z międzynarodowym środowiskiem naukowymi prowadzenie badań w czołowych ośrodkach naukowych Europy Zachodniej. Przyczynił siędo uruchomienia pierwszego w Polsce programu leczenia osób z uszkodzeniami słuchu za pomocąimplantów ślimakowych. Tak brzmiało ostatnie pożegnanie Księdza Biskupa przekazaneprzez prof. Henryka Skarżyńskiego wraz z zespołem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.