Co dziś wiadomo o szumach usznych? 1st World Tinnitus Congress

1st World Tinnitus Congress to spotkanie wybitnych specjalistów ze wszystkich kontynentów, zajmujących się tematyką diagnozowania i leczenia szumów usznych, które kontynuuje tradycję międzynarodowych seminariów nt. szumów usznych odbywających się od 1979 r. Spotkanie to odbyło się w maju tego roku w Warszawie, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Kongres został zorganizowany przez Światowe Centrum Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów.

1st World Tinnitus Congress

Światowy kongres to odpowiedź na problem, jaki stanowi rosnący odsetek osób uskarżających się na szumy uszne, i zainteresowanie lekarzy tym problemem. Gości, którzy przyjechali do Warszawy z całego świata, powitał, przypominając historię Światowego Centrum Słuchu, prof. Henryk Skarżyński, prezydent 1st World Tinnitus Congress. Kolejnym punktem ceremonii otwarcia było odczytanie listu, jaki do organizatorów i uczestników Kongresu wystosował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Tradycją spotkań poświęconych szumom usznym jest tzw. Tonndorf Lecture, czyli wykład wprowadzający, będący unikalną okazją odniesienia się do prowadzonych obecnie badań naukowych. Wykład ten wygłosiła w tym roku prof. Deborah Hall z University of Nottingham. Na wstępie tytuł swojego wystąpienia „Rozwijanie badań klinicznych dla sprawdzenia efektywności leczenia” (Designing clinical trials for investigating treatment efficiency) zestawiła z tytutułem Tonndorf Lecture z 1999 roku „Zastosowanie nauki dla znalezienia skutecznego sposobu terapii szumów usznych” (The use of science to find successful tinnitus treatments), pokazując, jak wielki postęp dokonał się w podejściu do tematu szumów usznych. Jednocześnie prof. Hall zwróciła uwagę, jak ważne na obecnym etapie badań jest rozwijanie metodologii badawczej. Aktualnie nie jesteśmy w stanie dokonać dokładnej oceny efektów terapii szumów usznych, podkreślała. Dlatego tak ważne jest opracowanie metod pozwalających na obiektywną ocenę zarówno krótkoterminowych, jak i odległych rezultatów stosowanych terapii.


Więcej w wydaniu maj/czerwiec 2/154/2017
http://slysze.inz.waw.pl/1st-world-tinnitus-congress-i-symposium-ierasg-spotkanie-swiatowych-ekspertow-w-warszawie-slysze-nr-majczerwiec-21542017/