Audiologia i foniatria wobec wyzwań klinicznych i społecznych

Zjazd Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, który w dniach 23–24 maja odbył się w Warszawie, zgromadził interdyscyplinarne grono specjalistów z całej Polski. Zaprezentowano najnowsze możliwości diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy utrudniających komunikację, omawiane z perspektywy różnych dyscyplin naukowych – nie tylko medycyny, lecz także psychologii, pedagogiki i inżynierii klinicznej.

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz

Jednym z głównych zagadnień poruszanych podczas tegorocznego zjazdu audiologów i foniatrów, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z Instytutem Narządów Zmysłów, Katedrą Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Komitetem Nauk Klinicznych PAN, były zaburzenia komunikacji u osób w wieku senioralnym. Prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji, witając uczestników, mówił – w kontekście zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa – o wyzwaniu, jakim dla systemu ochrony zdrowia i wielu dziedzin medycyny, w tym otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, jest zapewnienie odpowiedniej jakości życia osobom w wieku senioralnym. Tematowi szeroko pojętych zaburzeń komunikacyjnych u osób starszych poświęcone zostały nie tylko liczne doniesienia, lecz także wykłady na zaproszenie i obrady okrągłego stołu.

Seniorzy w centrum uwagi
– Niekorzystne zmiany demograficzne są nie do zatrzymania – mówiła dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, przewodnicząca Sekcji Audiologicznej PTORL ChGiSz i sekretarz naukowy XII Konferencji. – Już dziś wiemy, że w 2030 r. osoby po 65 roku życia będą stanowiły w krajach europejskich od 33 do 38 proc. społeczeństwa. Dotyczy to również Polski. Nie można zatem marginalizować problemów i potrzeb tej coraz liczniejszej grupy wiekowej. Dlatego bardzo dobrze wpisaliśmy się z tematyką naszej konferencji w problematykę, której uwagę poświęca aktualnie cała Europa. Jest to tym istotniejsze, że w mojej ocenie audiologia i foniatria odegrają bardzo ważną rolę w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa wobec seniorów. Możliwość komunikowania się z innymi ludźmi, warunkowana m.in. stanem narządów słuchu, głosu i mowy, jest bowiem kluczowym czynnikiem stanowiącym o dobrostanie człowieka i jego funkcjonowaniu w społeczeństwie – wyjaśniła. – Do tej pory nacisk kładziono na przeciwdziałanie zaburzeniom procesu komunikowania się u dzieci. Teraz coraz więcej mówi się w tym kontekście o potrzebach osób starszych. Należy przy tym pamiętać, że trudności z komunikowaniem się prowadzą nie tylko do pogorszenia jakości życia i izolacji, lecz także mogą przyczynić się do pojawienia się stanów depresyjnych bądź je nasilać. A to kolejny palący problem społeczny we współczesnym świecie.


Więcej w wydaniu maj/czerwiec 2/154/2017
http://slysze.inz.waw.pl/1st-world-tinnitus-congress-i-symposium-ierasg-spotkanie-swiatowych-ekspertow-w-warszawie-slysze-nr-majczerwiec-21542017/