Zrób 10 tysięcy kroków. IFPS promuje zdrowy styl życia.

Park 10 tysięcy kroków

Przy Światowym Centrum Słuchu jest miejsce unikalne – Park 10 tysięcy kroków. Powstał on z okazji 20. rocznicy pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. To unikalna forma promowania idei zdrowego trybu życia. W nazwie Parku kryje się prosty przekaz: „pokonując dziennie dystans 10 tysięcy kroków, żyjemy dłużej”. Dlaczego właśnie taki sposób na ruch warto upowszechniać? Rozmawiamy z TERESĄ SUKNIEWICZ-KLEIBER, wybitną polską lekkoatletką, wielką zwolenniczką idei 10 tysięcy kroków, która rok temu dokonała uroczystego otwarcia Parku.

Czytaj dalej...

O znaczeniu dobrej komunikacji – część 30

Agata Mikusek

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów funkcji poznawczych. Pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. Opracowując tę metodę, położyliśmy nacisk na aktywność, odpowiedzialność i zaangażowanie samego pacjenta oraz dobrą komunikację pomiędzy pacjentem a specjalistą na każdym etapie rehabilitacji. O sprawdzonych już sposobach tej komunikacji oraz nowych opracowanych właśnie w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej metodach wywiadu z pacjentem opowiada Agata  Mikusek, kiedyś pracująca w sekretariacie Zakładu, a obecnie zajmująca się wykonywaniem badań i ustawianiem procesorów mowy. Od  2008  roku sama jest użytkowniczką implantu ślimakowego, dlatego doskonale wie, jakie uczucia towarzyszą osobom, które straciły słuch, jakich informacji one potrzebują na kolejnych etapach rehabilitacji oraz czego oczekują od specjalistów, z którymi regularnie spotykają się podczas wizyt w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Czytaj dalej...

Jak czujemy zapachy? (Słyszę nr styczeń/luty 1/171/2020)

Slysze-okladka-202001

Przepyszne ciasto pieczone od lat przez mamę według przepisu przekazywanego z pokolenia na pokolenie, soczyste truskawki zbierane w ciepły czerwcowy wieczór na działce u babci, wreszcie słynne proustowskie magdalenki. Kto z nas nie ma takich wspomnień? Czasem nutka zapachu, pochwycona gdzieś przelotnie, w biegu, przywołuje obrazy minionych wydarzeń. Fenomen ten nie umknął uwadze naukowców. Badania zmysłu węchu to obecnie dynamicznie rozwijający się nurt z pogranicza psychologii i fizjologii.

Czytaj dalej...

Szkło bioaktywne w medycynie

nauka-202001

Wydawałoby się, że szkło jako materiał nieorganiczny nie ma już tajemnic. Jednak poza wąskim gronem […]

Czytaj dalej...

Aparat słuchowy dla malucha

klinika-202001

Dziecko z niedosłuchem powinno zostać zaopatrzone w aparaty słuchowe przed szóstym miesiącem życia. Daje mu […]

Czytaj dalej...

Fleksitarianizm czyli nowy i zdrowy model żywienia

szkola-zdrowia-202001

Według rankingu U.S. News & World Report oceniającego najbardziej popularne i najczęściej stosowane diety świata […]

Czytaj dalej...

Dobra decyzja, czyli o wsparciu pacjenta przed wszczepieniem implantu – część 29

mgr Joanna Putkiewicz-Aleksandrowicz z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów. Pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. Opracowując tę metodę, położyliśmy nacisk na aktywność, odpowiedzialność i zaangażowanie samego pacjenta. Założyliśmy, że decyzja o operacji nie jest wyłącznie decyzją lekarza – podejmuje ją również pacjent. Jeżeli o leczeniu decyduje wyłącznie lekarz, to – jak wskazują badania – wyniki terapii są gorsze niż w przypadku pacjentów, którzy biorą czynny udział w procesie decyzyjnym i są świadomi korzyści, jak również ryzyka związanego z interwencją medyczną. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy poprawa funkcjonowania pacjenta zależy od jego zaangażowania w proces rehabilitacyjny po operacji. Przeniesienie na pacjenta części odpowiedzialności za powodzenie tego procesu oznacza jednak konieczność dodatkowej pracy z pacjentem – należy nie tylko przekazać mu kluczowe informacje na temat implantów ślimakowych i rehabilitacji pooperacyjnej, lecz także przygotować do tego, aby najpierw mógł podjąć samodzielną decyzję dot. implantacji, a potem współpracować ze specjalistami. To zadanie dla psychologa, mówi mgr Joanna Putkiewicz-Aleksandrowicz z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej.

Czytaj dalej...

Symfonia dla pacjenta – część 28

prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS

Pierwotnie implanty ślimakowe miały pomagać osobom niesłyszącym w czytaniu mowy z ruchu warg. Dzięki wielkiemu postępowi w technologiach medycznych, otochirurgii i inżynierii rehabilitacyjnej, ich użytkownicy nie tylko rozumieją mowę, lecz także mogą czerpać przyjemność ze słuchania złożonych dźwięków, jakimi są utwory muzyczne. O fenomenie odbioru muzyki przez implant mówił podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS.

Czytaj dalej...

O zastosowaniu implantu ślimakowego w terapii jednostronnej głuchoty – część 27

mgr Marika Kruszyńska

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych. Pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. W Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej dokładamy wszelkich starań, aby osoby po wszczepieniu implantu miały jak najmniej ograniczeń w komunikowaniu się i funkcjonowaniu w społeczeństwie. Dotyczy to nie tylko pacjentów całkowicie niesłyszących czy z głębokim niedosłuchem, lecz także słyszących na jedno ucho. Obecnie zbieramy dowody na to, że także w przypadku tej grupy wszczepienie, a następnie właściwe dopasowanie implantu ślimakowego daje wymierne korzyści i pozwala na bardziej aktywne uczestniczenie w życiu codziennym. Wyniki badań dotyczące leczenia głuchoty jednostronnej, przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. inż. Artura Lorensa, przedstawia mgr Marika Kruszyńska z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej.

Czytaj dalej...

Implant to nie aspiryna, czyli o nauce używania elektrycznego słuchu – część 26

prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań słuchu, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych specjalnie opracowanych pod kątem osób implantowanych. Dopasowanie neurokognitywne to jedyna metoda, która pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. W Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej dokładamy wszelkich starań, aby osoby po wszczepieniu implantu miały jak najmniej ograniczeń w komunikowaniu się i funkcjonowaniu w społeczeństwie. Wiele zależy jednak od samych pacjentów. – Opracowując metodę dopasowania neurokognitywnego, wychodziliśmy z założenia, że pacjent nie może być tylko biernym wykonawcą poleceń specjalistów i że musi aktywnie uczestniczyć w całym procesie leczniczo–terapeutycznym. Musi być też świadomy, jak wiele zależy od jego wiedzy, zaangażowania i pracy – podkreśla prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej.

Czytaj dalej...

Dopasowanie neurokognitywne, czyli jak poprawić rozumienie mowy – część 25

mgr Joanna Putkiewicz-Aleksandrowicz

Dopasowanie neurokognitywne implantu to unikalny wielodyscyplinarny model opieki pooperacyjnej wdrożony w Światowym Centrum Słuchu. Polega on na dopasowaniu implantu, a dokładniej parametrów procesora mowy, nie tylko w oparciu o wyniki badań z zakresu inżynierii klinicznej, lecz także badań elektrofizjologicznych i testów psychologicznych specjalnie opracowanych pod kątem osób implantowanych. Dopasowanie neurokognitywne to jedyna metoda, która pozwala pacjentom na osiągnięcie maksimum korzyści z implantu ślimakowego. W Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej dokładamy wszelkich starań, aby osoby po terapii słuchu mogły prowadzić takie samo życie jak te niemające z nim problemów. W wielu przypadkach to się udaje. Nie wszyscy pacjenci mają jednak takie same szanse na satysfakcjonującą ich poprawę. Wyniki terapii słuchu zależą m.in. od stopnia niedosłuchu, wieku wszczepienia implantu, a także – o czym rzadko się mówi – potencjału poznawczego, m.in. pojemności pamięci operacyjnej. Temu zagadnieniu poświęcamy ostatnio wiele uwagi. Prowadzimy badania, których wyniki nie tylko poszerzają wiedzę na temat przetwarzania informacji dźwiękowych w mózgu, lecz przede wszystkim pozwalają na dokładniejsze dopasowanie parametrów procesora mowy u pacjentów w różnym wieku, a szczególnie u osób starszych. Jak wiele zależy od możliwości poznawczych pacjentów oraz jakie sprawdzające je testy stosuje się w ramach dopasowania neurokognitywnego, wyjaśnia mgr Joanna Putkiewicz-Aleksandrowicz.

Czytaj dalej...