20 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Słyszę wydanie specjalne 2016)

20 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Słyszę wydanie specjalne 2016)

20 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Słyszę wydanie specjalne 2016)

Przed nami nowe wyswania! 20 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 25 lat pracy nad wdrożeniem programu implantów ślimakowych w Polsce
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu obchodzi właśnie swoje 20-lecie. Nie ma w Polsce drugiego takiego ośrodka, który w tak krótkim czasie osiągnąłby tak wysoką pozycję nie tylko w kraju, lecz także na świecie. Ten wielki sukces to efekt pracy prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu. 25 lat temu rozpoczął on przygotowania do wdrożenia w Polsce programu implantów ślimakowych, przeprowadził wiele pionierskich operacji, stworzył w nauce światowej tzw. „polską szkołę otochirurgii” w leczeniu częściowej głuchoty. Z jego inicjatywy powstało Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, pod opieką którego pozostaje obecnie blisko 5 tys. użytkowników implantów. W Instytucie zrealizowano ok. 300 tys. procedur chirurgicznych. – Udało się osiągnąć naprawdę dużo. Postęp w medycynie jest jednak bardzo szybki, mamy więc przed sobą nowe wyzwania – mówi prof. Henryk Skarżyński w wywiadzie dla „Słyszę”.

Wybrane, najważniejsze programy i pionierskie operacje
Operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, którą 16 lipca 1992 roku po raz pierwszy w Polsce przeprowadził prof. Henryk Skarżyński, była punktem zwrotnym w otochirurgii – od chwili tego zabiegu rozpoczął się stały postęp w leczeniu wad słuchu. Profesor Skarżyński wykonywał bowiem kolejne pionierskie operacje i wraz z zespołem wdrażał nowe procedury medyczne i programy, dzięki którym możliwe stało się leczenie nawet tych pacjentów, u których wcześniej przywrócenie słuchu było niemożliwe.

Pionierskie badania przesiewowe słuchu
Polska to jeden z nielicznych krajów w świecie, w którym badania przesiewowe słuchu u dzieci wprowadzono na szeroką skalę. To efekt ponad 20-letnich działań prof. Henryka Skarżyńskiego, który na początku lat 90. wraz z doc. Marią Góralówną opracował pierwszy w Polsce program badań przesiewowych słuchu u noworodków. Był on kontynuacją obserwacji doc. Góralówny i jej ówczesnego poradnictwa listowego dla matek dzieci z głęboką wadą słuchu. Z upływem czasu pod kierunkiem prof. Henryka Skarżyńskiego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu opracowywano kolejne programy badań słuchu u noworodków, a potem dzieci w wieku szkolnym. Model wdrożony w Instytucie stał się wzorem dla innych krajów w świecie.

Instytut i współpartnerzy promują badania przesiewowe słuchu na czterech kontynentach
Instytut Narządów Zmysłów oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, realizując Konkluzję Rady UE, rozpoczęły badania przesiewowe na czterech kontynentach. Jest to pierwsze w medycynie światowej tego typu przedsięwzięcie. Pokazało, jak można realizować misję Polski i Europy w świecie.

Międzynarodowe szkolenia z otorynolaryngochirurgii
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu to ośrodek, do którego na szkolenia z zakresu najnowocześniejszych technik chirurgicznych przyjeżdżają lekarze i specjaliści z całego świata.

Szkolenia nie tylko dla chirurgów
W opiekę nad osobami z zaburzeniami słuchu zaangażowani są specjaliści z różnych dziedzin. Dużą rolę w osiąganiu przez pacjentów korzystających z aparatów słuchowych czy implantów dobrych wyników w zakresie rozumienia mowy odgrywa bowiem właściwie przeprowadzona rehabilitacja, oparta na wynikach najnowszych badań naukowych. Dlatego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, mającym propagować zgodnie z ideą prof. Skarżyńskiego kompleksowy model opieki, organizowane są konferencje i warsztaty szkoleniowe adresowane do różnych grup specjalistów (logopedów, pedagogów, psychologów) wspierających terapię osób z zaburzeniami słuchu i mowy.

Sukcesy dydaktyczne
Od początku istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu profesor Henryk Skarżyński przywiązywał bardzo dużą wagę do kształcenia nowych kadr i szeroko rozumianej edukacji specjalistów zajmujących się terapią i rehabilitacją osób z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i komunikacji językowej. Różnego rodzaju szkolenia i zajęcia dydaktyczne realizowane są przez zespół Instytutu przy współpracy z uczelniami z kraju i zagranicy.

Lider w światowej nauce
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to jednostka naukowa kategorii A+ i jeden z ambasadorów polskiej nauki w świecie. Od momentu jego powstania prof. Henryk Skarżyński dbał o to, aby osiągnięcia jego zespołu były prezentowane na arenie międzynarodowej. Przywiązywał również ogromną wagę do współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi. Obecnie Instytut należy do wąskiej grupy ośrodków w świecie, które wytyczają kierunki badań związanych ze słuchem i mową i w wielu przypadkach jest pionierem nowych rozwiązań, m.in. „polskiej szkoły” w nauce światowej dotyczącej leczenia częściowej głuchoty.

Wielkie wyzwanie, wielki sukces!
Mija 20 lat od powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Nie ma w Polsce drugiego ośrodka, który w takim krótkim czasie zdobyłby tak dobrą markę w kraju i na świecie. Instytut to jednostka naukowa najwyższej kategorii A+, a zarazem ośrodek, w którym wykonuje się dziennie najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. To także prestiżowe centrum dydaktyczno-szkoleniowe, do którego przyjeżdżają lekarze ze wszystkich kontynentów, aby uczyć się technik chirurgicznych i procedur medycznych opracowanych przez prof. Henryka Skarżyńskiego, światowej sławy otochirurga, twórcy i dyrektora Instytutu.

Jak to się zaczęło?
Wspomnienia pierwszych współpracowników prof. Henryka Skarżyńskiego

Dostojni Goście i Przyjaciele Instytutu – ważne wydarzenia
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to wizytówka polskiej medycyny. Osiągnięcia prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu od początku były dostrzegane i nagradzane przez przedstawicieli najwyższych władz w Polsce. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, a potem Światowe Centrum Słuchu było wielokrotnie odwiedzane przez przedstawicieli rządu, parlamentu oraz zagraniczne delegacje. Ośrodek w Kajetanach zwiedzały także Pierwsze Damy. Wszyscy podkreślali, że jest on unikatowy w skali światowej, a warunki, jakie zapewnia pacjentom, powinny być wzorem dla innych szpitali. Szczególne uznanie wśród licznych Gości wzbudzał fakt, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zbudował tak wysoką pozycję w kraju i za granicą w tak krótkim czasie.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody dla prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu – w ciągu 25 lat realizacji ponad 200 programów naukowych i klinicznych w Polsce i na świecie